Nieuwsoverzicht

Preventieplan nucleair incident

wo 16 maart 2022

  • ant

De oorlog in Oekraïne zet de geopolitieke verhoudingen op scherp. Sommigen zien de nucleaire dreiging weer opdoemen. Panikeren heeft geen zin, maar  misschien is het tijd om je ‘noodplan nucleair incident’ samen met je preventieadviseur eens te updaten.

Vooraf

Indien het effectief tot een nucleair incident komt, activeert de overheid het federaal rampenplan. Dat plan overstemt elk ander lokaal of intern noodplan.

Wat kun je nu doen op school?

  • Laat zoveel mogelijk personeelsleden en andere bij de school betrokken personen zich inschrijven op het be-alert-systeem, het alarmeringssysteem dat de overheid gebruikt bij noodsituaties.
  • Werk samen met je preventieadviseur je noodplan ‘nucleair incident’ bij.
    • Bepaal vooraf potentiële schuilplaatsen, meer bepaald binnenruimten die bij voorkeur afgeschermd zijn door betonnen muren met zo weinig mogelijk glas.
    • Bepaal de uit te voeren acties en hoe die intern worden gecommuniceerd: het schuilen, deuren en ramen sluiten, stilleggen van ventilatiesystemen, hoe richtlijnen van de overheid opvolgen, al of niet innemen jodiumtabletten …
  • Check je voorraad jodiumtabletten. Kinderdagverblijven en onderwijsinstellingen (scholen en internaten met kinderen of jongeren tot 18 jaar) kunnen via een module berekenen hoeveel jodiumtabletten ze nodig hebben en die afhalen bij de apotheek. Neem de jodiumtabletten nooit op eigen initiatief in! Wacht op de aanbevelingen van de overheid. De tabletten werken immers alleen als je ze op het juiste moment inneemt.

Op de website nucleair risico vind je uitgebreide informatie over wat te doen in geval van nucleaire noodsituaties.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio