Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert ambitieus op de peilingsresultaten

di 31 mei 2022

Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert ambitieus op de peilingsresultaten wiskunde. We inspireren onze leraren met drie nieuwe initiatieven voor sterk wiskundeonderwijs.

Webinar Wiskundig Breingraven

sla link op in klembord

Kopieer

Op donderdag 22 september van 19 tot 20.15 uur organiseren we in samenwerking met de Arteveldehogeschool het (gratis) webinar Wiskundig Breingraven. In dit webinar kom je meer te weten over de werkvorm ‘wiskundig breingraven’ die ontwikkeld werd naar aanleiding van de dalende resultaten van wiskunde. Wil jij tips hoe je aan de slag kunt om effectiever te oefenen op wiskundige kennis en vaardigheden en wil je kennis maken met de ondersteunende website. Schrijf dan nu in!

Nascholingen Sterk Reken-Wiskundewerk

sla link op in klembord

Kopieer

Sleutels voor effectieve wiskundedidactiek

sla link op in klembord

Kopieer

De reken-wiskundeprestaties in Vlaanderen blijven dalen. Effectieve didactiek kan deze tendens ombuigen en zorgen voor leerwinst bij leerlingen. Wil jij weten welke sleutels jij kunt gebruiken om je wiskundedidactiek te versterken? Schrijf dan nu in voor deze nascholing!

Rijke Rekentaal in de kleuterklas

sla link op in klembord

Kopieer

Het wiskundig denken stimuleren van kleuters is ontzettend boeiend en bovenal noodzakelijk voor latere reken-wiskundeprestaties. De rol van rekentaal is hierbij prominent. Wil jij concrete handvatten om aan de slag te gaan met rijke rekentaal vanuit het leerplan? Schrijf dan nu in voor deze nascholing!

RekenRoutines

sla link op in klembord

Kopieer

Het inbouwen van rekenroutines in je klaswerking bevordert sterk het wiskunde-leren. Het spreiden van oefenmomenten helpt om leerinhouden beter te beheersen.  Het gaat hierbij niet over meer onderwijstijd besteden, maar wel over vaker oefenkansen voorzien. Wil jij maximale leerkansen voor rekenen-wiskunde voorzien in je klaspraktijk? Schrijf dan nu in voor deze nascholing!

Computationeel denken

sla link op in klembord

Kopieer

Het hart van wiskunde is het oplossen van problemen. Heel wat problemen kan je (leren) oplossen door inzicht in ICT of met behulp van ICT: computationeel denken heet dat. Wil jij weten wat computationeel denken precies is en hoe je dat dan aanpakt vanuit het leerplan in je klaspraktijk? Schrijf dan nu in voor deze nascholing!

Artikel Zie jij de foud? Kritisch kijken naar data

sla link op in klembord

Kopieer

Wiskundig denken is een essentieel element van burgerschapsvorming/persoonsvorming. Kritisch kunnen kijken naar verschillende voorstellingswijzen van data is immers een belangrijke vaardigheid in onze samenleving. Als je je als burger niet wil laten meeslepen door fake news en samenzweringstheorieën, dan moet je in staat zijn om grafische voorstellingen van data te interpreteren en te herkennen wanneer deze voorstellingen data onjuist presenteren. Noteer 28 september 2022 alvast in je agenda en hou zeker onze PRO.-pagina in de gaten voor dit inspirerende artikel!

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio