Nieuwsoverzicht

Oproep organisatie zomerscholen 2022

di 3 mei 2022

  • ant

Leerachterstand wegwerken gebeurt in de scholen én tijdens de schooluren. Maar aanvullend is het, zeker voor kwetsbare leerlingen, zinvol om extra leertijd te creëren en het leerverlies door het zomereffect te beperken. De Vlaamse regering keurde op 1 april een ontwerpdecreet goed zodat zomerscholen vanaf nu elk jaar in de zomervakantie kunnen plaatsvinden.

Tijdens de zomerscholen krijgen leerplichtige leerlingen en kleuters gedurende 10 volle (of 20 halve) dagen een leertraject op maat, gekoppeld aan sport, spel of een ander vrijetijdsaanbod. De deelname aan de zomerscholen blijft gratis.

In de zomervakantie van 2022 kunnen scholen en lokale besturen opnieuw zomerscholen organiseren voor:

  • gewoon en buitengewoon basisonderwijs (dus ook voor kleuters)
  • gewoon secundair onderwijs inclusief OKAN, deeltijds onderwijs en leren en werken
  • buitengewoon secundair onderwijs: OV3 en OV4

Wil je als school of schoolbestuur of scholengemeenschap een zomerschool organiseren? Bekijk dan de projectoproep voor zomerscholen 2022. Je aanvraag moet uiterlijk op 30 mei 2022 ingediend worden via het online aanvraagformulier.

Bij goedkeuring van je aanvraag ontvang je, na ondertekening van het ministerieel besluit en vastlegging van de middelen, een voorschot van 50 % van de aangevraagde subsidie. Je kunt ook samen met je lokaal bestuur een zomerschool inrichten. Dan neemt het lokaal bestuur de regie op zich.

Ten opzichte van de zomerscholen van 2021 zijn er enkele wijzigingen:

  • Ook kleuters kunnen zich aanmelden. 
  • Het aanbod staat open voor alle leerplichtige leerlingen en kleuters.
  • Ook voor leerlingen die (nog) niet zijn ingeschreven in een basis- of secundaire school zoals leerlingen die huisonderwijs volgen of leerlingen die recent in het land zijn aangekomen.
  • Voor het buitengewoon onderwijs kun je een zomerschool organiseren voor 5 volle of 10 halve dagen. Deze afwijking van de periode van 10 volle of 20 halve dagen moet je wel motiveren in de aanvraag. 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio