Omzetting van uren-leraar/lesuren naar punten en aanwending ervan in de wervingsambten van administratief medewerker en opvoeder bij gebrek aan onderwijzend personeel

wo 7 september 2022

De toegestane omzetting vanaf 1 oktober van de vacante uren-leraar/lesuren (ter ondersteuning van de kerntaak, aanvangsbegeleiding, samen school maken, GOK-uren-leraar/GOK-lesuren, specifieke uren-leraar/lesuren anderstalige nieuwkomers inclusief uren-leraar/lesuren die worden toegekend voor de hertelling volgend uit de Oekraïnecrisis) met een maximum van 20 % moet echter steeds blijven gebeuren per halftijdse of voltijdse lesopdracht. Je kunt dus uitsluitend 10 of 11 uur en 20 of 22 uur omzetten naar het corresponderend volume aan punten voor een halftijdse of voltijdse betrekking in punten. De omzettingstabel is te vinden in punt 3.1 en 3.2 van omzendbrief SO/2019/02.

De aanwending van de omgezette punten kan daarentegen wel per klokuur. De aanwendingstabel voor deeltijdse betrekkingen is te vinden in punt 3 van omzendbrief PERS/2009/07. Voorbeelden van aanwending zijn opgenomen in punt 3 van omzendbrief SO/2022/01.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio