Oekraïnedecreet in spoedvergadering goedgekeurd

do 21 april 2022

Gisteren werd in spoedbehandeling het Oekraïnedecreet door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Daarin werden de voorgestelde maatregelen ter ondersteuning van de scholen die Oekraïense kinderen en jongeren inschrijven, definitief vastgelegd.

Alle info is terug te vinden via deze link. Samengevat wordt voorzien:

Basis- en secundair onderwijs​

sla link op in klembord

Kopieer

 • extra plaatsen dankzij modulaire units​ en dankzij verhuur van bestaande gebouwen, als ze nog niet voor onderwijs gebruikt werden;
 • extra telmomenten​ voor leerlingen die vallen onder de richtlijn 2001/55/EG (= vluchtelingen uit Oekraïne) en anderstalige nieuwkomers met een direct effect op de omkadering en het werkingsbudget (extra toelage) van scholen en centra: ​
  • tussen 4 maart 2022 en 30 juni 2022​
  • op 1 oktober 2022​
  • tussen 2 oktober 2022 en 30 juni 2023​

Gewone en buitengewone basisscholen ​

sla link op in klembord

Kopieer

 • extra lestijden, ook voor godsdienst, cultuurbeschouwing of niet-confessionele zedenleer;
 • extra uren kinderverzorging in het gewoon basisonderwijs​;
 • extra uren paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel. Er wordt een bijkomende toelage voorzien in buitengewoon basisonderwijs ​

Scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs en scholen voor buitengewoon secundair onderwijs​

sla link op in klembord

Kopieer

 • extra uren-leraar/lesuren ook extra uren-leraar/lesuren voor godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing en eigen cultuur en religie​;
 • bijkomend werkingsbudget​;
 • extra uren voor paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel in buitengewoon secundair onderwijs; ​
 • extra uren-leraar en extra werkingsbudget voor de extra instroom van Oekraïense vluchtelingen in de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs​.

Extra​

sla link op in klembord

Kopieer

 • ​​​​​​Inschrijvingsrecht: uitbreiding overcapaciteitsgroep anderstalige nieuwkomers (mogelijkheid, geen verplichting)​
 • Meldingsprocedure voor nieuwe vestigingsplaatsen OKAN en voor programmatie OKAN ​
 • Inzet vervolgschoolcoaches op de klasvloer ​
 • Flexibeler inzetten van omkadering ​
 • Toeslag AN voor kleuters, ook jonger dan 5 jaar ​
 • Studietoelages (hoger onderwijs)​
 • Extra middelen voor volwassenenonderwijs – NT2-aanbod​
 • Extra werkingsbudget voor CLB’s​
 • Erkenning buitenlandse diploma's – NARIC-Vlaanderen 

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
  Regio