Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief COBES-Verkiezingen - Leden Regionale Comités Besturen Verkozen!

wo 27 april 2022

  • ant

Beste 
 
Deze nieuwsbrief is het officiële kanaal waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar besturen over de COBES-verkiezingen informeert. De nieuwsbrief verschijnt nog op 24 mei 2022. 
 
Meer informatie over het verloop van de verkiezingen vind je op pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/cobes-verkiezingen. De procedure staat ook gedetailleerd beschreven in ons organiek reglement.
 
Houd voorts ook onze sociale mediakanalen Facebook en Twitter in de gaten!

Leden regionale Comités Besturen zijn verkozen!

47 procent van alle besturen bracht de voorbije maand een lijststem uit voor de COBES-verkiezingen 2022.
 
Stemmen kon tot uiterlijk vrijdag 22 april om 12 uur. Conform het organiek reglement zijn de kandidaten verkozen als de lijst de helft + 1 van de uitgebrachte stemmen haalt. In elke regio werd dat vereiste aantal gehaald. Alle leden van de regionale Comités Besturen zijn dus verkozen!
 
Dit is het gedetailleerde overzicht van de regionale resultaten.
 
Dit zijn de verkozen leden van elk COBES:

Regio Antwerpen
Regio Limburg
Regio Mechelen-Brussel
Regio Oost-Vlaanderen
Regio West-Vlaanderen
  
Van harte gefeliciteerd aan alle verkozenen! We wensen je heel veel succes toe bij het aangegane engagement.

Eerste vergadering nieuwe COBES: kennismakings- en coöptatievergadering

De regionale Comités Besturen komen voor het eerst samen op: 
 
COBES   Datum eerste samenkomst
regio Antwerpen                   17 mei om 16 uur
regio Limburg            9 mei om 9.30 uur
regio Mechelen-Brussel   9 mei om 17.30 uur
regio Oost-Vlaanderen   4 mei om 13.30 uur
regio West-Vlaanderen   2 mei om 19 uur
 
De eerste vergadering is een kennismakings- en coöptatievergadering. De rechtstreeks verkozen COBES-leden maken kennis met elkaar, geven de nodige toelichting, maken afspraken en denken na over eventuele coöptaties. Het doel is om tot een evenwichtige samenstelling van COBES te komen.
 
Dit is het maximale aantal coöptaties per regio:
 
COBES   Maximaal aantal coöptaties
regio Antwerpen                   maximaal 4
regio Limburg   maximaal 4
regio Mechelen-Brussel   maximaal 4
regio Oost-Vlaanderen   maximaal 4
regio West-Vlaanderen   maximaal 5
 
De COBES-leden stellen een lijst van kandidaat-gecoöpteerden samen. Hoe dat gebeurt, staat beschreven in ons organiek reglement (meer bepaald artikel 38, §2 en §3). Niet onbelangrijk is deze bepaling (artikel 38, §2): “Iedere natuurlijke persoon die een verkozen of gecoöpteerd COBES-lid vertegenwoordigt, is lid van het bestuursorgaan van een verschillend bestuur dat werkend of toegetreden lid is van Katholiek Onderwijs Vlaanderen”

De gecoöpteerde leden worden gepolst. Bij niet-aanvaarding kunnen de leden een nieuwe kandidaat zoeken. In de verkiezingsnieuwsbrief van 24 mei 2022 publiceren we de lijsten van gecoöpteerden.
 
Let wel: ook op latere datum kunnen nog leden gecoöpteerd worden, zolang het maximale aantal coöptaties niet uitgeput is. Na kennisgeving op de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden die coöptaties in de nieuwsbrief gepubliceerd.
 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem zeker een kijkje op de COBES-pagina op onze PRO.-website. Nog niet gevonden wat je zocht? Mail dan gerust naar
cobes-verkiezingen@katholiekonderwijs.vlaanderen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio