Nieuwe Raamovereenkomst knutsel- en educatief materiaal

di 13 september 2022

De nieuwe raamovereenkomst knutsel- en educatief materiaal is een raamovereenkomst met meerdere deelnemers voor levering van knutsel- en educatieve materialen.

Onder knutselmateriaal verstaan we de materialen die nodig zijn voor het vervaardigen van decoratieve werken met diverse materialen. Onder educatief materiaal verstaan we leermiddelen, lesmaterialen die bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Het zijn hulpmiddelen om de ontwikkelingsdoelen te behalen:

  • knutselmateriaal : klei, verf en schilderbenodigdheden, lijm, stiften, kleurpotloden, wasco's, tekenpapier, knutselkarton,...
  • educatief materiaal: educatief speelgoed, hulpmiddelen voor verkeer, wiskunde, kloklezen, aardrijkskunde, wetenschap,...

De raamovereenkomst is verdeeld in 6 geografische percelen, waarbij er per perceel 4 leveranciers gekozen zijn op basis van prijs en kwaliteit. Het werkt via een cascadesysteem waarbij een deelopdracht eerst wordt voorgelegd aan de best gerangschikte inschrijver.

Wanneer een klant vaststelt dat de eerste gerangschikte inschrijver een bestelling niet kan uitvoeren, mag de bestelling geplaatst worden bij de tweede gerangschikte, enz.

Onder ‘niet kunnen uitvoeren’, zoals hiervoor aangehaald, wordt o.a. het volgende verstaan:

  • de leverancier geeft aan dat hij geen interesse heeft om de bestelling uit te voeren;
  • stockbreuk;
  • niet tijdig kunnen leveren;
  • niet voorzien in de catalogus;
  • elke andere motivatie van de klant waarom het verantwoord is om de bestelling niet bij de eerste, tweede, enz. gerangschikte leverancier te plaatsen. Bijvoorbeeld: Er zijn merkbare verschillen in prijs en/of kwaliteit tussen welbepaalde artikels van verschillende leveranciers, waarbij de klant prijs dan wel kwaliteit wil laten doorwegen en in functie daarvan niet bij de eerste, tweede, enz. gerangschikte leverancier wenst te bestellen.

Alle informatie, alsook de prijzen en het mandaat, kun je hier terugvinden: fiche Knutselmateriaal 2022 | DOKO

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio