Nieuwsoverzicht

Nieuw: invoering genadejaar voor nieuwe structuuronderdelen

di 21 juni 2022

  • ant

Vanaf het schooljaar 2022-2023 geldt er een genadejaar voor nieuwe duale of niet-duale structuuronderdelen.

Zodra je als school een duaal of niet-duaal structuuronderdeel effectief ingericht hebt, gedoogt de overheid nadien dat er gedurende één schooljaar geen leerlingen ingeschreven zijn op 1 oktober. Bij – voor jouw school of centrum – bestaande structuuronderdelen spreken we in dat geval van een gedoogjaar.

Voor structuuronderdelen die je als school of centrum voor de eerste keer aanbiedt, bestond het gedoogjaar niet. Daar is nu verandering in gekomen. Als de Vlaamse regering je de goedkeuring geeft om een – voor jouw school of centrum – nieuwe richting te programmeren, dan krijg je nu twee schooljaren de kans om die richting effectief op te starten. Als je na het eerste schooljaar of genadejaar, opnieuw op 1 oktober geen leerlingen hebt voor het nieuwe structuuronderdeel, dan pas moet je een nieuwe programmatie-aanvraag indienen. De nieuwe regeling is voor het eerst van toepassing op programmaties die aangevraagd werden tegen 30 november 2021 en door de Vlaamse regering goedgekeurd werden voor het schooljaar 2022-2023.

Gedoogjaar ook in geval van concordantie

Het gedoogjaar geldt ook voor de geconcordeerde of de nog te concorderen structuuronderdelen.

Stel dat je de tweede graad Kantoor op 1 september 2021 concordeerde naar Organisatie en logistiek, maar op 1 oktober 2021 had je geen leerlingen in het 3de jaar Organisatie en logistiek. Als je op 1 oktober 2020 wél leerlingen had in het 3de jaar Kantoor, mag je Organisatie en logistiek op 1 september 2022 aanbieden zonder procedure.

Stel dat je de derde graad Handel op 1 september 2023 wil concorderen naar Bedrijfsorganisatie, maar op 1 oktober 2022 heb je geen leerlingen in het 5de jaar Handel. Als je op 1 oktober 2021 wél leerlingen had in het 5de jaar Handel, mag je toch nog concorderen naar Bedrijfsorganisatie op 1 september 2023.

Stel dat je de derde graad Sociale en technische wetenschappen op 1 september 2023 concordeert naar Gezondheidszorg, maar op 1 oktober 2023 is er geen enkele leerling ingeschreven in het 5de jaar Gezondheidszorg. Als je op 1 oktober 2022 wél leerlingen had in het 5de jaar Sociale en technische wetenschappen, mag je op 1 september 2024 toch Gezondheidszorg aanbieden zonder nieuwe aanvraag.

Verwittig telkens tijdig je schoolteam.

Meer informatie vind je op de PRO.-website onder Onderwijsplanning.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio