Nieuwsoverzicht

Mondmaskers vanaf het eerste leerjaar: hoe kan je ermee omgaan?

zo 5 december 2021

  • ant

Het Overlegcomité besliste vrijdag dat leerlingen vanaf het eerste leerjaar tot aan de kerstvakantie een mondmasker moeten dragen op school. Heel wat directies in het basisonderwijs lieten ons dit weekend weten dat deze maatregel voor weerstand zorgt en vragen ons om ondersteuning bij het invoeren ervan. Met deze extra nieuwsbrief hopen we je te ondersteunen in het brengen van die boodschap en laten respecteren van de maatregel.

Op het onderwijsoverleg van vrijdag is afgesproken dat de uiterste ingangsdatum van de nieuwe maatregelen woensdag 8 december is. Je hebt dus een schakelperiode van twee dagen om met ouders in dialoog te gaan als kinderen morgen zonder mondmasker aan de schoolpoort verschijnen.

In eerste instantie zet je dan ook best op die dialoog in. Je bent als school verplicht om de maatregelen die worden opgelegd door de overheid te respecteren. Een school kan hier geen uitzonderingen op maken. Je kunt bij dat gesprek ook het CLB betrekken. Indien dat geen oplossing biedt, kan je ouders duidelijk maken dat de school hiervoor orde- en tuchtmaatregelen kan nemen. Uiteraard doen we dat liever niet, maar ook wij zijn gehouden om de maatregelen van het overlegcomité uit te voeren. Die maatregelen werden ondertussen vertaald in het Koninklijk Besluit van 4 december 2021. De mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar geldt ook buiten de school, en wel van vorige zaterdag.

Wij hebben er vertrouwen in dat jij met jouw schoolteam het mondmasker op een zorgzame wijze zult introduceren. Voor kinderen die er moeite mee hebben, zal je wellicht wel wat geduld moeten hebben. Als de leerling echter manifest blijft weigeren om een mondmasker te dragen, kan je de leerling de toegang tot de lessen ontzeggen. Je bent niet verplicht om enkel voor die weigerende leerling afstandsonderwijs te voorzien.

Experten zijn duidelijk: het mondmasker is nodig om een veilige omgeving te creëren voor leraren, leerlingen en hun familieleden. De besmettingscijfers en quarantaines in onze basisscholen swingen de pan uit, waardoor de organisatie van het leren en het leven op school, zelfs wanneer de school open kan blijven, ernstig in het gedrang komt. Volgens de experten is een brede mondmaskerplicht vanaf zes jaar binnen en buiten de schoolmuren, virologisch de enige manier om leerlingen op school te blijven ontvangen.

Je licht best toe hoe je zorg draagt voor het welbevinden van leerlingen. Kinderen kunnen het mondmasker uitdoen wanneer ze stilzitten en stil zijn in een goed geventileerde ruimte met voldoende afstand tussen de leerlingen. Het is ook een goed idee om regelmatig mondmaskerpauzes te voorzien. Dit artikel op VRT NWS kan je daarbij helpen.

We hebben ervaring met het mondmasker in het vijfde en zesde leerjaar. Een delicate zaak bij de invoering ervan, maar gaandeweg gingen leerlingen en schoolteams er vlotter mee aan de slag.

Uiteraard beseffen we dat een mondmasker dragen voor zesjarigen geen evidentie is. We hopen dan ook dat deze maatregel zo snel als mogelijk weer kan worden opgeheven. Dat is één van de redenen waarom we blijven aandringen op een vaccinatieplan voor 5-11 jarigen.

We krijgen ondertussen ook berichten dat enkele ouders, ook zonder medische tegenindicatie, via een briefje van de huisarts de mondmaskerplicht willen omzeilen. We hopen dat het hier om een kleine minderheid gaat, zodat dat niet afstraalt op de kinderen voor wie zo´n medische uitzondering echt noodzakelijk is. Want die laatste groep blijft uiteraard welkom op school. Voor die kinderen zal je op school wel in aangepaste maatregelen moeten voorzien in overleg met je preventieadviseur.

Sommige scholen werden ook al geconfronteerd met een uitgebreid gemotiveerde ingebrekestelling door de ouders waarin de opgelegde maatregelen worden aangevochten. Het volstaat dat je beleefd goede ontvangst meldt van die ingebrekestelling. Je schrijft dat directie en bestuur niet de macht hebben om tegen de opgelegde maatregelen in te gaan en je raadt de schrijver aan om zich te wenden tot de federale overheid die de regels heeft opgelegd. Wij zijn als scholen en besturen slechts de uitvoerders van de regels die in een pandemiewet en opeenvolgende koninklijke besluiten werden vastgelegd.

Als er zich toch grote problemen zouden voordoen, vragen we jou om ons hiervan op de hoogte te brengen zodat wij die dan in het coronaoverleg of bij andere gelegenheden kunnen aankaarten. Je vindt hierbij ook een modelbrief waarop je je communicatie met ouders kunt baseren indien er zich problemen voordoen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio