Indexering lonen

do 22 september 2022

Door de overschrijding van de spilindex in juli 2022 worden alle onderwijslonen geïndexeerd met ingang van 1 september 2022. De nieuwe barema's van het gesubsidieerd personeel kun je terugvinden op de website van de overheid. De lonen van het contractueel personeel staan op onze website.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio