Nieuwsoverzicht

Initiatief van externen: KU Leuven zoekt leerlingen secundair onderwijs die radicaal versneld zijn.

wo 4 mei 2022

  • ant

Masterstudent Eline Truyers doet onderzoek naar begaafde leerlingen in Vlaanderen. Hiervoor is ze op zoek naar radicaal versnelde leerlingen in het secundair onderwijs (minstens 2 jaar versneld).

Hier lees je alle info over het onderzoek en hoe je Eline kunt bereiken.

Mijn naam is Eline Truyers en ik ben een masterstudent klinische psychologie aan de KU Leuven. In het kader van mijn masterproef volg ik een project op dat uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen ondersteunt bij hun overgang naar het hoger onderwijs. KU Leuven gaat volgend academiejaar, in samenwerking met de organisatie Spring-Stof, een project starten met een aanbod voor uitzonderlijk hoogbegaafde jongeren die het basis- en secundair onderwijs versneld hebben doorlopen en minstens twee jaar vervroegd instromen aan de universiteit. Het doel van dit project is om, in de vorm van een tussenjaar, deze jongeren de kans te bieden om vakken te volgen die aansluiten bij hun cognitieve capaciteiten en interesses, deze interesses verder te exploreren met het oog op het maken van een doordachte studieloopbaankeuze, hun studievaardigheden te ondersteunen en hen de gelegenheid te bieden om contact met ontwikkelingsgelijken te hebben.

Nu zijn wij op zoek naar leerlingen uit het secundair onderwijs, die al minstens twee jaar versneld zijn, om ons te helpen bij het op punt stellen van dit project. We zouden via een interview na willen gaan wat hun verwachtingen, noden en suggesties zijn zodat hiermee kan rekening gehouden worden bij het opzetten van het project. Het interview zal afgenomen worden in een kleine groep, samen met andere hoogbegaafde leerlingen uit het secundair onderwijs. Het zal tussen mei en augustus plaatsvinden en zal maximum 1,5 uur duren. De exacte datum hiervan zal in onderling overleg worden vastgelegd.

Ken jij iemand die hieraan voldoet en geïnteresseerd is om deel te nemen? Of wil je graag meer informatie over het onderzoek? We nodigen je uit om contact op te nemen met eline.truyers@student.kuleuven.be

×
Kijkt als...
Niveau
Regio