Inschrijven van leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs in het eerste leerjaar B

wo 22 juni 2022

Leerlingen met een getuigschrift van basisonderwijs kunnen volgend schooljaar als regelmatige leerling ingeschreven worden in het eerste leerjaar B. Hiervoor moeten ze aan drie voorwaarden voldoen:

  • De betrokken personen (= in de meeste gevallen de ouders) moeten akkoord zijn.
  • Gunstige beslissing toelatingsklassenraad.
  • Gunstig advies van het CLB.

Het CLB-advies houdt in dat er een gesprek geweest is met de ouders over deze keuze en de (eventuele positieve of negatieve) gevolgen hiervan voor de onderwijsloopbaan van leerlingen.

Voor dit CLB-advies werkt Vrij CLB Netwerk (maar ook de meeste andere CLB's) met een adviesformulier waarop aangekruist wordt of het advies gunstig of ongunstig is. Indien er al een adviesformulier kan voorgelegd worden door de ouders kun je je als school daarop baseren.

Indien dit er (nog) niet is, adviseer je best de ouders om contact te nemen met het CLB omdat een gunstig advies nodig is om toegelaten te kunnen worden. Je stelt bij voorkeur ook het CLB op de hoogte dat je ouders naar hen hebt doorverwezen.

Op die manier heb je snel zekerheid dat de leerling al dan niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en kan onder andere de verificatie vlotter verlopen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio