Inhoudelijke klemtonen nieuwe studierichtingen studiedomeinen Economie en organisatie/STEM

di 20 september 2022

In de nieuwsbrief van 8 september berichtten we over een voorstel voor drie nieuwe studierichtingen waarin (toegepaste) informatica een belangrijke rol speelt. De aanvraag- en adviesprocedure is lopende. Op vraag van veel scholen brengen we alvast de inhoudelijke klemtonen in kaart.

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen (domeingebonden D-finaliteit) is een theoretische studierichting die een brede algemene vorming combineert met een pakket bedrijfswetenschappen en informaticawetenschappen. Voor Bedrijfswetenschappen gaat het onder meer om organisatievormen en -structuur, de financiering van bedrijfsactiviteiten en de financiële gezondheid van een onderneming, aspecten van fiscaliteit en sociaal recht, en aspecten van marketing en juridische aspecten m.b.t. e-commerce.

Voor Informaticawetenschappen gaat het onder meer om een vergelijkende studie van algoritmes en datastructuren, het programmeren van numerieke methodes, softwareontwikkeling in een object georiënteerde omgeving, het ontwerpen en beheren van databanken en het uitwerken van softwareapplicaties van analyse tot implementatie.

Softwareontwikkeling en databeheer/Webontwikkeling en databeheer (de mogelijke naam van de nieuwe studierichting staat nog niet vast) is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en softwareontwikkeling: modulair ontwerp, implementeren van softwaremodules.
Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer en netwerkarchitectuur en identificeren fouten en lossen ze op.
Specifiek voor de studierichting zijn de kennis van datastructuren, databanken, programmatielogica en netwerkarchitectuur; het uitwerken en testen van applicaties en ze in werking stellen bij de gebruiker; het onderhouden van webapplicaties.

Datacommunicatie- en netwerktechnieker is een technisch-praktische studierichting in de A-finaliteit (studiedomein STEM). In die studierichting denken de leerlingen in functie van de realisatie en ontwikkelen ze materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het aanleggen van datacommunicatienetwerken en netwerkverbindingen.
Ze vervangen, herstellen en (de)monteren onderdelen en apparatuur van netwerksystemen.
Specifiek voor de studierichting zijn materiaalkennis en technologie in functie van datacommunicatie en netwerkverbindingen; het plaatsen en aansluiten van componenten voor datacommunicatie en netwerkverbindingen; elektrische installatie in functie van netwerkinstallatie; connectie van (rand)apparatuur in een bekabeld of draadloos netwerk; het hanteren van netwerkapplicaties.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio