Nieuwsoverzicht

Enquête onderwijspraktijk Latijn in Vlaanderen

wo 12 januari 2022

  • ant

De eindtermen en leerplannen bieden een richtsnoer voor wat en hoe er in het vak Latijn moet worden onderwezen. Dit betekent evenwel niet dat het er over heel Vlaanderen in iedere klas Latijn hetzelfde aan toe gaat: leraren hebben verschillende visies en hanteren verschillende methodes, zoveel is duidelijk. Maar waarin liggen die verschillen precies?

Voor het eerst wordt de onderwijspraktijk Latijn op grote schaal onderzocht, op initiatief van dra. Alexandra Vereeck en prof. dr. Katja De Herdt. Dit gebeurt door middel van een enquête met 22 zorgvuldig geselecteerde stellingen die diverse aspecten van de onderwijspraktijk bestrijken.

Hoe meer leraren deelnemen, des te representatiever en betrouwbaarder de data zullen zijn. Neem dus enkele minuten de tijd om deze anonieme enquête in te vullen. Je vindt hem door op deze link te klikken, of door de QR-code te scannen met je smartphone of tablet.

Alexandra Vereeck studeerde klassieke talen aan de KU Leuven, waar ze eveneens haar lerarendiploma behaalde. Ze volgde ook aanvullende cursussen in onderzoeksmethoden en statistiek. Sinds eind 2020 is ze als FWO-aspirant fundamenteel onderzoek verbonden aan de Universiteit Gent en doet ze onderzoek naar klassieketalenonderwijs. Voor dit project werkt ze nauw samen met haar promotor Katja De Herdt, specialist vakdidactiek klassieke talen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio