Nieuwsoverzicht

Digitale tool functiebeschrijvingen

di 21 december 2021

  • ant

De nieuwe tool vind je op onze website onder het thema “Functioneren en evalueren” of via deze link.

Bij het openen van de link kun je het ambt waarvoor je een functiebeschrijving wilt maken aanklikken. Alle in te vullen velden zijn verplichte velden en moeten handmatig ingevuld worden vooraleer je naar de volgende pagina kunt.

In de laatste stap vind je per ambt de mogelijke taken. De taken die voor het betreffende ambt/personeelslid van toepassing zijn, vink je aan.

Daarna klik je op de downloadknop om de ingevulde functiebeschrijving te genereren. Je ontvangt een word-document dat nog aangepast kan worden: een taak anders formuleren, een taak toevoegen, het logo van de school toevoegen …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio