Nieuwsoverzicht

Databistro succesvol oriënteren binnen de modernisering secundair onderwijs

do 18 augustus 2022

  • ant

De huidige onderwijscontext is uiterst volatiel. Denk maar aan corona, het lerarentekort, de nieuwe onderwijsmatrix, het arrest van het Grondwettelijk Hof over de eindtermen. Deze context maakt reflectie over leerlingen goed oriënteren alleen maar urgenter. We bieden dit schooljaar een waaier ondersteuningsmogelijkheden aan om op maat van jouw school een datagestuurd traject te ontwerpen.

We sommen ze hieronder allemaal op of bekijk het overzicht.

Basisgericht - basissessie

Deze sessie is de logische eerste stap van het hele traject.

Dit schooljaar verbreden we het traject ‘datageïnformeerde reflectie rond de doorstroom van de eerste naar de tweede graad’. Scholen die vorig schooljaar deelnamen kunnen verder verdiepen en uitbreiden tot in het vierde jaar, de andere scholen starten voor het eerst met deze reflectie. Het doel is om te bewaken of onze advisering werkt en of de verschillende studierichtingen in het nieuwe aanbod de juiste leerlingen aantrekken, zodat de kans op succes hoog is. Het is belangrijk om leerkrachten te betrekken bij deze reflectie omdat zij binnen de onderwijsloopbaanoriëntering van leerlingen erg veel impact hebben. Hun kijk (liefst data-geïnformeerd) maakt veel verschil.

In een digitale sessie van 2 uren bieden we een beperkte set van onderzoeksvragen aan met een voorstel van datasets zodat je hiermee als school snel aan de slag kan.

Bijgerechten - verrijkende sessies

Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering so’: technische sessie

Er zijn verschillende databronnen mogelijk: leerlingenadministratie, rapportsysteem, Smartschool Analytics of andere. We bieden verschillende voorstellen aan om vlot tot de benodigde datasets te komen die we in Excel verder analyseren. We bekijken hoe je via draaitabellen snel de benodigde informatie kan produceren.

We bieden deze sessie drie keer fysiek (drie uren) aan.

Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering so’: reflectieproces bij leraren

We stelden in het traject van 2021-22 vast dat het niet zo eenvoudig is om leerkrachten bij deze reflectie te betrekken. Toch is er erg grote nood aan leerkrachten die reflectiever met hun onderwijsleerpraktijk omspringen, zodat zij inzetten op wat nodig is om leersucces te boeken. Dit onderzoek biedt een laagdrempelige mogelijkheid om leerkrachten te betrekken. We denken graag samen na over hoe we een reflectieproces kunnen ontwerpen dat leerkrachten sterker maakt en hen sensibiliseert. Dit proces kadert in een bredere schoolvisie rond het gebruik van data in haar eigen kwaliteitsproces.

Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering so’: wat is goed advies?

“Leerlingen volgen advies niet” is een vaak gehoorde verzuchting. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we via een goede onderwijsloopbaanbegeleiding tot een betrouwbaar advies komen dat indien het gevolgd wordt tot een erg hoge slaagkans leidt?

Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering so’: systematische en cyclische monitoring

Tijd nemen voor reflectie vraagt discipline. Andere zaken lijken altijd zoveel dringender. Toch is het een goed idee om wat echt belangrijk is op je dashboard te plaatsen. Zo merk je tijdig op wat fundamenteel hapert. Leerlingen goed oriënteren hoort natuurlijk bij die zaken die op zo’n dashboard horen.

Sharing dishes - anders leren

Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering so’: dataconsult

Bots je op problemen tijdens de implementatie van dit onderzoek, dan kan je intekenen op een digitaal consult.

Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering so’: lerend netwerk

We onderzoeken de interesse om scholen samen te laten reflecteren over hun ervaringen binnen deze onderzoekswaaier van de databistro. We organiseren netwerken om van elkaar te leren wat gesmaakt werd.

Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering so’: netwerk scholengemeenschap

Het is mogelijk om ondersteuning te vragen om uit de waaier van deze databistro reflectie te organiseren op niveau van scholengemeenschap.

Uitsmijters - uitbreidingssessies

Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering so’: uitbreiding praktijkonderzoek (studiewissels)

Wetenschap toont duidelijk de negatieve impact van een schoolwissel op het leren aan. Deze negatieve impact kan worden verzacht en zelfs omgebogen door positieve effecten van een goede studieheroriëntering. In Vlaanderen stellen we een stijgende tendens van de studiewissels in de loop van het schooljaar vast. We bieden bijkomend onderzoek aan om de effecten van de studiewissels in de loop van het schooljaar te monitoren en welke impact ze hebben op de aantrekkelijkheid van studierichtingen, op het lerarenteam en op de leerlingen.

Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering so’: onderzoek in de klas

Praktijkonderzoek is laagdrempelig onderzoek van de eigen praktijk met als doel om deze te verbeteren. Als leerkrachten hun praktijk versterken door in te zetten op praktijkonderzoek, zijn ze in staat om geïnformeerde keuzes te maken die de kans op slagen verhogen. We bieden leerkrachten graag de kans om een praktijkonderzoek op te zetten.

Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering so’: uitbreiding praktijkonderzoek aan de hand van Smartschool Analytics

Ook Smartschool Analytics is een krachtig instrument om snel relevant onderzoek uit te voeren. We exploreren samen goede onderzoeksvragen in het kader van goede leerlingenoriëntering. Het is de bedoeling dat je tijdens de sessie aan de slag kan gaan met dit instrument om snel op zoek te gaan naar eventuele knipperlichten. Deze sessie wordt gegeven in samenwerking met de heer Eddy Willems van Smartschool Analytics.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio