Nieuwsoverzicht

Aanpassingen modellen schoolreglement duaal leren

do 16 juni 2022

  • ant

In het model van schoolreglement voor duaal leren en de aanloopfase in het gewoon secundair onderwijs (punt 4.5.4 op pagina 18) en het model van schoolreglement voor duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijsmodel (punt 4.5.4 op pagina 19) voor het schooljaar 2022-2023 voegden we een tekstsuggestie toe voor het flexibel traject “afwijking op de toelatingsvoorwaarden tot het 2de leerjaar van de graad".

Scholen (gewoon voltijds onderwijs en buitengewoon onderwijs OV4) en centra die kiezen voor jaarevaluatie in duale opleidingen en daarbij mogelijk willen maken om individuele leerlingen met tekorten van het 1ste naar het 2de leerjaar van de tweede graad te laten overgaan, nemen dit op in hun schoolreglement.

In het model van schoolreglement voor duaal leren en de aanloopfase in het gewoon secundair onderwijs (punt 4.6.2, pagina 22 én pagina 23) is er een aanpassing in de mogelijke studiebewijzen die een leerling behaalt in een aanloopstructuuronderdeel. Na overleg met de overheid is gebleken dat in een aanloopstructuuronderdeel het steeds mogelijk is om een bewijs van competenties uit te reiken. Bijkomende kwalificaties behalen kan enkel met een kwalificerend traject op maat.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio