Nederlands

di 23 april 2024

Verken via nascholing het leerplan Nederlands en de bijbehorende effectieve didactiek over mondelinge taalvaardigheid, begrijpend luisteren en lezen, woordenschat. Nieuw in het aanbod: geletterdheid bij het jonge kind. Bekijk zeker ook de netwerken voor individuele leraren rond technisch lezen, spelling, Nederlands in de kleuterklas, leesambassadeurs en het aanbod rond anderstalige nieuwkomers.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio