Navorming ‘Problem Solving’ – Faculteit Wetenschappen UGent

do 2 maart 2023

Het oplossen en creëren van problemen is niet alleen een belangrijk en onmisbaar deel van het wiskundig denken, maar vaak ook de motor voor de goesting in wiskunde. Het ontwikkelen van vaardigheden die daarmee verband houden, is daarom erg belangrijk in de hedendaagse wiskundedidactiek. De Faculteit Wetenschappen organiseert hierover een navorming voor leraren wiskunde 2de en 3de graad so.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio