Naar nieuwe directiecommissies leerplichtonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen

do 27 april 2023

De directiecommissies voor het leerplichtonderwijs, belangrijke schakels in de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, worden opnieuw samengesteld. Het gaat om de directiecommissie voor het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het secundair onderwijs.

De leden van de directiecommissie basisonderwijs en buitengewoon onderwijs worden voorgedragen door de regionale directievergaderingen. Voor de directiecommissie secundair onderwijs organiseren we regionale verkiezingen.

Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen.

De directies komen maandelijks bijeen om over uiteenlopende onderwijsthema’s te overleggen. In de regel doen ze dat één week vóór de adviesraden (cf. art.25, §1 uit het organiek reglement). De adviezen van de directiecommissies gaan naar de diverse niveaugebonden adviesraden. De leden van de adviesraden (besturen, directies, ouders, studenten en diverse experten) doen beleidsaanbevelingen en bereiden standpunten voor de raad van bestuur voor.

Wil je meer weten over de procedure of wil je kandideren, klik dan hier.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio