Naar Meetjesland in Groot-Vorst

"Dit doen we volgend schooljaar weer", besloot de juf na de leeruitstap naar Meetjesland. Geen verre busreis maar een meet-rijke projectweek in en om de eigen school. Meten en metend rekenen was een gezamenlijke focus voor de jongste kleuters tot en met het zesde leerjaar. "Ik ben trots", vertelt directeur Sigrid Boogers van VBS Groot-Vorst in Laakdal bij de terugblik op Meetjesland. Grote betrokkenheid en veel leerwinst was de eerste reflectie na Meetjesland.

Hoe het groeide

sla link op in klembord

Kopieer

Elk jaar organiseert basisschool Groot-Vorst een thematische projectweek. De coronacrisis zorgde voor een onderbreking en daarna meteen voor een frisse aanpak van de jaarlijkse traditie. Juf Ingrid van het zesde leerjaar stelde voor om in te zetten op meten en metend rekenen. Directeur Sigrid glunderde bij het idee.

Meetjesland in de praktijk

sla link op in klembord

Kopieer

In de kleuterschool werd de projectweek met de focus op metend rekenen zoals een thema-week. Het aanbod gebeurt er sowieso geïntegreerd. Meerdere leraren zoomden specifiek in op de doelen van meten en metend rekenen.

In de lagere school werd er out of the box gedacht. Werkboeken aan de kant en ervaren in de focus. De ervaringskansen ‘begeleid exploreren en beleven’ kwamen heel veel aan bod. Ook het ‘Zelfstandig spelen en leren’ kreeg ruim kans. Hier ondervonden leraren dat de vaardigheden van leerlingen soms minder groot waren dan verwacht. Extra bonus: er was een vlotte samenwerking tussen parallel- en graadscollega's.

Een greep uit de activiteiten

sla link op in klembord

Kopieer

Op bezoek bij de bakker met focus op wegen: De bakker schat. De bakker weegt. De bakker past de broden in de oven. De temperatuur moet geregeld worden. Wat de bakker voordeed, gingen de leerlingen in de klas nadoen. Het rook er naar vers gebakken brood!

In de tweede graad bereidden de leerlingen een heuse maaltijd. Van cocktail tot dessert. Eerst hoeveelheden meten in liter met water. Daarna met het echte fruitsap en de juiste verhoudingen. De hoeveelheden berekenen: van vier personen in het recept naar wel veertig leerlingen in de twee klassen. Hoe moet dat dan? "Alles maal 10? Dat is keiveel!", zuchtte de hulpkok.

De oudste leerlingen gingen de oppervlakte van de speelplaats meten. Met de vouwmeter, een meetwiel en de juiste formules klaarden ze de klus. Even vergelijken met Google Earth. Een uitdaging op zich. Verbazing alom: wat een groot verschil! Hoe komt dat? Zinvolle wiskunde-gesprekken en een wijs besluit tot gevolg: "Volgende keer moeten we nauwkeuriger meten, juf!"

Evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Op vrijdagnamiddag van de projectweek evalueerden de leerlingen samen met de leraren in gemengde groepjes van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Naast de verwachte ‘leuk en plezant’ waren er ook inhoudelijke evaluaties: 'Ik heb veel geleerd.', 'Ik ga onthouden dat...', 'Ik wist niet dat...', 'Ik weet nu waarvoor metend rekenen dient.’ Mindmappend, in cirkelgesprekken of op grote flappen. Het leverde altijd rijke rekengesprekken op.

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

De drie doelen van meten en metend rekenen van het ontwikkelveld Ontwikkeling van wiskundig denken kwamen wisselend aan bod.

De volgende inhouden kwamen aan bod: inhoud en volume, lengte en omtrek, gewicht, geld, temperatuur, oppervlakte.

Meer lezen?

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio