Naar aangepaste leerplannen 1ste graad – opstart resonanscommissies

di 24 oktober 2023

In opvolging van de nieuwe minimumdoelen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs zijn ontwikkelcommissies gestart met de bespreking van nieuwe minimumdoelen voor de algemene vorming van de eerste graad. In lijn met die nieuwe minimumdoelen zullen we de bestaande leerplannen van de algemene vorming van de eerste graad aanpassen. We vertrekken daarbij steeds van de huidige leerplannen van de eerste graad en passen aan wat nodig is als gevolg van de nieuwe minimumdoelen. In een aantal gevallen geven de nieuwe minimumdoelen bijvoorbeeld meer ruimte voor eigen inhoudelijke accenten of voor een eigen didactische aanpak van de leraar of het lerarenteam. Die ruimte willen we ook zichtbaar maken in het aangepaste leerplan. We passen de huidige leerplannen aan via resonanscommissies met leraren in de periode november-februari.

Waarom werken we met een resonanscommissie en niet met een leerplancommissie?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de aangepaste leerplannen vertrekken we van de huidige leerplannen. Het leerplan wordt dus niet volledig herschreven, het wordt enkel aangepast of aangevuld. Tegelijkertijd horen we van de betrokken leraren graag hoe zij vandaag met het leerplan werken, welke aspecten van de pedagogisch-didactische duiding of de wenken we moeten borgen en welke aspecten we kunnen verbeteren.

Welke leerplannen worden aangepast?

sla link op in klembord

Kopieer

We voorzien aangepaste leerplannen voor de algemene vorming van de eerste graad A- en B-stroom voor Aardrijkskunde, Artistieke vorming (rekening houdend met de diverse expressievormen Beeld, Muziek …), Engels, Financieel-economische vorming, Frans, Gemeenschappelijk funderend leerplan, Geschiedenis, Leerplan Financieel-economische vorming, Leerplan ICT, Lichamelijke opvoeding, Maatschappelijke vorming, Mens & samenleving, Natuurwetenschappen, Nederlands, Techniek en Wiskunde.

Waaruit bestaat de opdracht van de resonanscommissie?

sla link op in klembord

Kopieer

  • Feedback geven op de vakgebonden en didactische visie van waaruit het leerplan is ontwikkeld;
  • Feedback geven op de ontwerp-leerplandoelen;
  • Suggesties aanreiken voor het borgen van goede aspecten en het verbeteren van andere aspecten.

Wat verwachten we van kandidaat-leden van de resonanscommissie?

sla link op in klembord

Kopieer

  • Goed voorbereid naar de vergadering komen, feedback geven en suggesties aanreiken;
  • Aanwezig zijn op de vergaderingen (voor kleinere leerplannen gaan we uit van twee vergaderingen, voor grotere leerplannen van min. drie vergaderingen; dit is de planning).
  • Als volwaardig lid participeren, meedenken en bereid zijn te leren van elkaar;
  • Bereid zijn om vanuit het vormings- en leerplanconcept van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vanuit de nieuwe minimumdoelen zoals besproken in de ontwikkelcommissies te denken.

Welk tijdspad hanteren we?

sla link op in klembord

Kopieer

  • De resonancommissies lopen van november tot en met januari.
  • In de loop van februari finaliseren we de leerplannen zodat we ze uiterlijk begin maart in ontwerpversie kunnen vrijgeven.
  • De nieuwe leerplannen van de algemene vorming eerste graad worden van kracht in het eerste leerjaar van de eerste graad op 1 september 2024.

Leraren die interesse hebben, kunnen zich tot en met dinsdag 14 november kandidaat stellen.

We gaan ervan uit dat kandidaat-leraren de toestemming hebben van hun directeur om deel te nemen aan de resonanscommissies volgens de voorziene planning. We bevestigen hun deelname aan een resonanscommissie ook via de directeur. Voor specifieke vragen kun je mailen naar moderniseringso@katholiekonderwijs.vlaanderen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio