Pedagogisch-didactische aanpak

10 resultaten

Mentimeter

ICT Frans Engels

Inzetten op strategieën - reflectiewijzer

In de leerplannen Nederlands en moderne vreemde talen ligt de focus op communicatie. Bijzondere aandacht gaat naar de strategieën. Wij doen een aanzet om deze (nog meer) te implementeren in de taallessen.
Frans Engels

Inzetten op strategieën – Reflectiefiche voor de leerling.

De opdracht is je niet gelukt. Wat kan je doen om dit een volgende keer wel tot een succes te brengen?” Leer je leerlingen de nodige strategieën te gebruiken om taalvaardiger te worden en om beter te communiceren. Hieronder vinden jullie enkele tips.
Frans Engels Evaluatie en feedback

Algemene info over activeren en differentiëren in de eerste graad

In dit documentje wordt de meerwaarde van activerende werkvormen vanuit een theoretisch context geschetst. Naast enkele aangehaalde voorbeelden, vind je er ook de link met differentiëren terug.
Werkvormen Differentiatie Frans

Concrete ideeën en suggesties om te differentiëren.

Een bundel met een aantal concrete ideeën en suggesties om te differentiëren, vertrekkend vanuit een bepaald kader dat verschillende mogelijke aspecten van differentiatie syntethiseert: in taken & opdrachten, hulpmiddelen & ondersteuning, evaluatie, feedback & remediëring. Na wat heel beknopte info, krijg je er inspiratie ideeën en concrete suggesties vanuit de lespraktijk. De bedoeling is dit te raadplegen als een buffet en niet lineair te lezen.
Differentiatie Frans

Over deze databank

Via deze weg bieden we jou voor Frans en Engels een waaier aan pedagogisch-didactische tips. Ons doel is om enkele relevante documenten aan te reiken waarmee je alleen of samen met de vakgroep aan de slag kunt.  Meteen is het ook een uitnodiging om even over het muurtje van de andere talen te kijken en na te gaan of je voor bepaalde documenten de transfer naar jouw eigen taal en context kunt maken. Met andere woorden: bepaalde documenten kunnen meteen inzetbaar zijn, andere zullen eerder inspireren.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio