Minimummodellessentabellen, organisatiemodellen en gekoppelde administratieve vakbenamingen

do 4 mei 2023

In tegenstelling tot eerdere berichten en onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering zal de invoering van het nieuwe vakkenbesluit worden uitgesteld tot 1 september 2025. Dat betekent dat een aantal nieuwe administratieve vakbenamingen uit het nieuwe vakkenbesluit nog niet kan worden gebruikt met ingang van 1 september 2025. Voor administratieve vakbenamingen die zijn gekoppeld aan de lessentabellen, vallen we dus terug op eerdere versies. Op de PRO.- vind je momenteel de minimumlessentabellen met de administratieve vakbenamingen zoals ze van toepassing zullen zijn op 1 september 2023 voor het eerste leerjaar van de 2de en de 3de  graad. Alle wijzigingen in de administratieve vakbenamingen tegenover de eerdere versie van de minimummodellessentabellen zijn blauw gearceerd. Op diezelfde pagina vind je ook opnieuw de modellessentabellen die volgend schooljaar nog van toepassing zullen zijn in het 2de leerjaar van de 2de graad.

Om scholen te ondersteunen bij het opmaken van schooleigen lessentabellen en de opdrachtverdeling voor geïntegreerde leerplannen in de D/A- en de A-finaliteit voorzien we voor een aantal leerplannen een inspiratie- en reflectiedocument. Je vindt dat op de leerplanpagina’s alvast voor Opvoeding en begeleiding, Gezondheidszorg en Wellness en schoonheid (D/A-finaliteit). Biotechnologische en chemische technieken (D/A), Onthaal, organisatie en sales (A) en andere studierichtingen volgen weldra.

Bij het vormgeven van het leerplan Nederlands voor de studierichtingen Taal en communicatie (D/A) en Toerisme (D/A) werd in samenspraak met de leerplancommissie besloten om naar één leerplan te gaan voor beide studierichtingen samen. Dat betekent dat in de lessentabel van de studierichting Taal en communicatie in de feiten één graaduur meer is voorzien dan noodzakelijk om het leerplan te realiseren. Dat is gevisualiseerd door een bruin cijfer. Aan de lessentabel voor Taal en communicatie zelf, wijzigt er dus in essentie niets.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio