Inspiratie voor LPD 33

Op een veilige en duurzame manier met chemische producten, machines en gereedschappen werken. Hoe leer je dat aan?

LPD 33 + De leerlingen werken op een veilige en duurzame manier met chemische producten, machines en gereedschappen.

Wenk: Je kunt volgende aspecten aan bod brengen: 

 • veiligheidspictogrammen begrijpen; 
 • met veiligheidsinstructiekaarten werken; 
 • een handleiding lezen;  
 • de staat van machines en gereedschappen controleren; 
 • … 

Bij dit leerplandoel werk je ernaar dat leerlingen de reflex krijgen om na te gaan wanneer er iets niet veilig is. 
Dit leerplandoel kun je best in combinatie nemen met andere doelen die volgen in het leerplan, bv. LPD 38+ De leerlingen voeren het basisonderhoud en kleine herstellingen van fietsen uit.

Instructiekaarten 
In de wetgeving in verband met het welzijn van medewerkers wordt veel belang gehecht aan informatie en vorming: het verstrekken van informatie in verband met risico’s en preventie is onontbeerlijk. 
De arbeidsmiddelen (machines, gereedschappen) zijn hierbij superbelangrijk. Het getuigt van gezond verstand dat hierbij veiligheidsinstructiekaarten horen. Laat je leerlingen alvast kennismaken met dergelijke kaarten.
 
Leg een farde met fiches aan van mogelijk te gebruiken producten. 
Bespreek een veiligheidsinformatieblad (VIB), dit is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. Het bevat alle eigenschappen van het product: van de gevaren en de chemische samenstelling tot informatie over beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer.
Netwerk Lokaal Sportbeleid

Tip 
Ga in overleg met jouw preventieadviseur. Nodig hem bijvoorbeeld uit voor een informatiesessie. Ook op verplaatsing bij een sporthal kun je een bezoek met de preventieadviseur regelen.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio