Kieskalender 2023

Vanuit goed werkgeverschap hecht Katholiek Onderwijs Vlaanderen veel belang aan het sociaal overleg dat plaatsvindt in de lokale onderhandelingscomités (LOC’s) en in de onderhandelingscomités van de scholengemeenschap (OCSG’s). In het najaar 2023 moeten die beide inspraakorganen opnieuw samengesteld worden.

Lokaal onderhandelingscomité

sla link op in klembord

Kopieer

De essentie

 • periode van verkiezingen: tussen maandag 27 november en vrijdag 8 december 2023
 • de kieskalender geeft je zicht op de te respecteren deadlines
 • als je wil werken met een eengemaakt LOC voor enkele van je instellingen, moet je daarover voor de start van de kiesprocedure in overleg gaan met je vakbondsafgevaardigden

Een mandaat in het LOC duurt vier jaar. De vakbondsafgevaardigen zijn automatisch lid van het LOC maar als er meer mandaten toe te wijzen zijn dan er vakbondsafgevaardigden zijn, dan moet je inrichtende macht verkiezingen organiseren.

Volgens artikel 4, § 1, 1ste lid van het model van kiesreglement van het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten bepaalt iedere inrichtende macht de datum van de verkiezingen in overleg met de vakbondsafgevaardigden van de instelling. In samenspraak met de vakorganisaties stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor om de LOC-verkiezingen 2023 te laten plaatsvinden in de periode tussen maandag 27 november 2023 en vrijdag 8 december 2023.

De kieskalender geeft je een overzicht van de te respecteren deadlines in aanloop naar de LOC-verkiezingen. Hij geeft aan wat je wanneer moet doen en is gebaseerd op het model van kiesreglement van het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten. Je moet het model gebruiken als je LOC binnen het jaar na eerste oprichting geen eigen kiesreglement uitgewerkt heeft.

De rood gemarkeerde data vallen op een zaterdag, een zondag of op een feestdag. In dat geval is de uiterste datum die van de voorafgaande vrijdag of weekdag. Opgelet, als je beslist om de verkiezingen te organiseren in de week van 27 november tot 1 december 2023, dan valt de uiterste datum waarop je de verkiezingsdatum moet bekendmaken, in de herfstvakantie; in dit geval lijkt het ons aangewezen om de verkiezingsdatum reeds voor de herfstvakantie te afficheren.

Het uitgangspunt van het LOC-decreet is dat je voor elk van je instellingen een LOC opricht. Als je van die basisregel wil afwijken door voor enkele van je instellingen een eengemaakt LOC op te richten, moet je daarover voor de opstart van de eigenlijke kiesprocedure in gesprek gaan met je vakbondsafgevaardigden.

Voor de organisatie van de verkiezingen kan je gebruikmaken van volgende modeldocumenten:

Onderhandelingscomités van de scholengemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de hersamenstelling van de OCSG’s zijn nooit verkiezingen nodig aangezien de leden ervan gemandateerd worden vanuit de LOC’s van de scholengemeenschap.

Contact

Jan-Baptist De Smet
stafmedewerker
   02 529 04 17
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio