Lerend netwerk 'Wat als sanctioneren niet (voldoende) werkt'

do 23 maart 2023

We voorzien input én gaan in dialoog met elkaar. Ons doel is om jouw sanctioneringsbeleid maximaal af te stemmen op de noden van de leerlingen, de ondersteuningsnoden van de leraren en de uitdagingen, noden en (gedrags)problemen waarmee je op school geconfronteerd wordt.
We vertrekken vanuit je eigen sanctioneringsbeleid, maar reflecteren tevens over herstel, verbinding en sanctioneren.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio