Lerend netwerk voor godsdienstleraren in OKAN- Werksessie 2

ma 31 oktober 2022

Waar en wanneer? Donderdag 26 januari 2023, TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen van 9.30 tot -15.30 uur.

In de tweede werksessie van dit lerend netwerk reflecteren godsdienstleraren over hun eigen lespraktijk, denken ze als groep na over praktijksituaties aan de hand van een intervisiemethodiek en wisselen ze lesmateriaal en ideeën uit. Ze maken kennis met de principes van Godly Play en het visuele lesmateriaal dat OBED aanbiedt. Daarnaast gaan ze in kleine groepen aan de slag om nieuw lesmateriaal te ontwikkelen op basis van vooraf geselecteerde terreindoelen.

Schrijf je gratis in voor de werksessie van het lerend netwerk voor godsdienstleraren in OKAN.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio