Lerend netwerk - Sessies voor gevorderden - werken aan kwaliteit op school in het so - regio's Antwerpen, Mechelen-Brussel en Limburg (7 december 2023)

zo 12 november 2023

Dit schooljaar organiseren we drie netwerkmomenten i.v.m. kwaliteitsontwikkeling voor wie de basissessies 'werken aan kwaliteit op school' heeft gevolgd, of voor wie ervaring heeft met kwaliteitsontwikkeling op school.
 
Tijdens elk netwerkmoment besteden we aandacht aan de actualiteit en aan geformuleerde noden over kwaliteitsontwikkeling. Het accent ligt op leren met en van elkaar vanuit je eigen leervragen, specifieke context en schoolcultuur.
 
Op 7 december vindt de eerste sessie van het netwerk plaats. In deze sessie geven we je input over hoe je kwalitatief een professionele dialoog voert op school aan de hand van data. Bijzondere aandacht gaat naar de toepassing van de professionele dialoog tijdens het tussentijdse bezoek van de inspectie en tijdens een doorlichting op maat. Je reflecteert op basis van eigen concrete casussen over hoe je op je school de professionele dialoog kunt gebruiken om het cyclisch werken aan kwaliteit te versterken en hoe je databronnen kunt inzetten om die dialoog te stofferen en de professionaliteit ervan te verhogen. Ten slotte besteden we ook aandacht aan het oog hebben voor resultaten en effecten bij het voeren van een professionele dialoog. 
 
Op het einde van de sessie halen we de leervragen op voor de tweede sessie.
 
Meer informatie en inschrijven via deze link.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio