Lerend netwerk leraren derde graad Wellness en schoonheid

ma 23 oktober 2023

Tijdens dit lerend netwerk deel je vanuit een leervraag praktijkervaringen en praktijkkennis met collega's om elkaar te ondersteunen in ‘reflectief ervaringsleren’ en/of onderzoek je samen praktijkvragen om je onderwijspraktijk te verbeteren in functie van een kwaliteitsvolle leerplanrealisatie.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio