Lerend netwerk: breed evalueren van de persoonsgebonden ontwikkeling voor leerlingen van 6 tot 12 jaar

di 5 september 2023

Tijdens dit lerend netwerk werken we met kernteams. We laten je kernteam kennis maken met de visie op breed evalueren van PGO en met materialen om zélf te implementeren in het team. De bedoeling is in vier sessies een visie met het eigen schoolteam op breed evalueren uit te bouwen. We starten volgende week, schrijf je nog snel in.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio