Lerarentekort treft scholen met veel kwetsbare kinderen het hardst

do 24 november 2022

Volgens onderzoek van Kristof De Witte (KU Leuven), waarover De Standaard vandaag bericht, lijden vooral scholen met veel kwetsbare leerlingen onder het lerarentekort. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen is dit het zoveelste signaal dat de overheid met doortastende maatregelen moet komen om het lerarentekort te lijf te gaan. Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, reageert in de media als volgt.

“Het lerarentekort is de grootste bedreiging voor de onderwijskwaliteit en die kwaliteit belangt alle leerlingen aan, ook de meest kwetsbare. Het onderzoek bevestigt de signalen die we eerder ontvingen: vooral scholen met veel leerlingen met zorgnoden worden het hardst getroffen.”

“We roepen de overheid op om eindelijk werk te maken van structurele maatregelen. We moeten breder rekruteren voor het lerarenberoep door ook masters in het basisonderwijs en graduaten een plaats te geven, en anciënniteit voor zij-instromers te verhogen tot twintig jaar. Een jaaropdracht zorgt voor een flexibele schoolorganisatie die leraren op hun sterktes en interesses uitspeelt. En ten slotte zorgt een benoeming bij het schoolbestuur voor een vlottere afstemming van opdrachten.”

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio