Leidraad voor schooleigen invulling van werkplekleren

wo 14 juni 2023

Samen met de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs verdwijnt geleidelijk de stageverplichting. Vanuit de specifieke leerplannen wordt wel verwacht dat scholen een vorm van werkplekleren organiseren in elke studierichting van de A- en D/A-finaliteit. Dit reflectiedocument wil scholen ondersteunen in het maken van weloverwogen keuzes met betrekking tot de inzet van werkplekleren.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio