Leerstrategieën Economie en organisatie

di 27 februari 2024

Leren gebeurt nooit op een geïsoleerde wijze: je leert maar leren door iets te leren. Het is van belang dat leren leren binnen een vak wordt geïntegreerd met aandacht voor het individuele leer- en groeiproces van de leerling. Behalve het vakspecifieke aspect is het belangrijk om over vakken heen gelijkgericht te werken. Denken we bijvoorbeeld aan meer generieke vaardigheden zoals oriënteren of plannen, structureren, verklaren, controleren en bijsturen. Ten slotte is het waardevol om leerlingen leer- en keuzestrategieën aan te leren die hen soms uit hun comfortzone halen. Inzetten op leerstrategieën is een middel om het leren van leerlingen te versterken.

Voor meer info: Leren leren so (katholiekonderwijs.vlaanderen)

Voor concrete voorbeelden uit het domein Economie en organisatie, zie bijlage.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio