Leerpunt gelanceerd

wo 29 november 2023

De website van Leerpunt werd deze week gelanceerd, met daarop een toolkit die leraren laat zien welke klaspraktijken een effect hebben, tegen welke kost en hoe sterk die evidentie is.

Leerpunt is een nieuwe stichting, op initiatief van de minister, om onderwijs meer evidence informed te laten werken. We geven het een eerlijke kans en verlenen vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen onze medewerking hieraan.

Het is echter niet omdat er kennis van wat werkt op een website staat, dat de praktijk automatisch volgt: het goede kennen en het goede doen zijn twee verschillende dingen. Vanuit die uitdaging zet Leerpunt best in op de complementariteit met andere spelers die dichter bij de praktijk staan, zoals de pedagogische begeleidingsdiensten en de lerarenopleidingen. Alleen jammer dat de minister net op die pedagogische begeleidingsdiensten bespaart.

Leerpunt onderneemt alvast een belangrijk experiment voor ondersteuning van zorgnoden op scholen in het kader van het nieuwe leersteundecreet. Hiervoor kende de minister specifiek zes miljoen euro toe aan Leerpunt. We zijn benieuwd naar wat de reële impact hiervan zal zijn op de concrete klasvloer.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio