Handleiding Leerplan(nings)tool

De kruistabellen die behoren tot de oude generatie leerplannen houden op te bestaan. Het opstellen hiervan gaf vaak een vals gevoel van “in orde zijn”, immers achter een kruisje kan niet altijd worden achterhaald wat hiermee precies werd gerealiseerd. Toch werd er herhaaldelijk gevraagd naar een opvolger voor de kruistabellen bij de nieuwe leerplannen 2de en 3de graad. We hebben vanuit de pedagogische begeleiding een tool ontwikkeld die een aantal euvels van de kruistabellen oplost en enkele nieuwe functionaliteiten toevoegt. Voortaan spreken we over de “Leerplan(nings)tool”.

Doelen van de leerplan(nings)tool

sla link op in klembord

Kopieer

 • ondersteuning van vakgroepen, al dan niet begeleid vanuit de pedagogische begeleiding;
 • hulp bij grondig analyseren van het leerplan (nieuw);
 • vertalen van leerplandoelen naar concrete leerdoelen (nieuw);
 • uitrafelen/verfijnen van leerplandoelen (nieuw);
 • onderscheid maken tussen leerdoelen basis/extra (verdieping/uitbreiding) (nieuw);
 • koppelen van leerdoelen aan leerlingen activiteiten;
 • toekennen van verantwoordelijkheden aan leraren; verdelen van de leerdoelen over de verschillende betrokken leraren.

De leerplan(nings)tool is opgemaakt voor elk nieuw leerplan.  Ze is te vinden op de leerplansite onder de tegel "Leerplan".

Opbouw leerplan(nings)tool

sla link op in klembord

Kopieer

De leerplan(nigs)tool bestaat uit drie tabbladen:

 • leerplandoelen (lpd): een verzameling van de leerplandoelen met hun afbakening zoals opgenomen in het leerplan.
 • leerdoelen: hierin kunnen de geselecteerde leerplandoelen geconcretiseerd en verfijnd worden.
 • koppeling: hierin kunnen de leerdoelen gekoppeld worden aan leerlingenactiviteiten.

Tabblad 1: LPD (LeerPlanDoelen)

sla link op in klembord

Kopieer

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

 • Doelen enkel met afbakening opgenomen (in zwart) ==> niet te wijzigen (als beveiliging blad opstaat).
 • Bovenaan wordt het betreffende leerplan aangegeven met vermelding van de versie. Indien er een nieuwe versie komt, kun je dit eerste tabblad overschrijven met de nieuwe doelen.
 • Met het oog op de vrije ruimte of de 30 % vrijheid binnen een vak kunnen extra doelen onderaan worden toegevoegd, indien voorafgegaan met XLD01 … worden deze automatisch blauw ingekleurd (herkenbaarheid). Wees echter spaarzaam met het toevoegen van extra doelen, probeer zoveel mogelijk leerinhouden onder de bestaande leerplandoelen te plaatsen.

Hulpmiddelen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Indien een extra doel wordt toegevoegd voorafgegaan met een XLD worden deze automatisch blauw ingekleurd voor de herkenbaarheid.
 • Werkbladen zijn beveiligd zonder wachtwoord (eventueel demo hoe beveiliging op te heffen: controleren - beveiliging blad opheffen).

Tabblad 2: leerdoelen

sla link op in klembord

Kopieer

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

 • Doel van het tabblad: concreet maken van soms vaag omschreven lpd's + splitsen van een ruim lpd in meerdere subdoelen.
 • Enkel selectie van lpd uit tabblad 1 (extra doelen moesten daar worden toegevoegd).
 • Een lpd kan meerdere malen worden geselecteerd, je kunt een lpd een onbeperkt aantal keren selecteren en concreet maken. 
 • De selectie van lpd's kan in willekeurige volgorde (worden later gesorteerd).

Tips

sla link op in klembord

Kopieer

 • Oefening te maken binnen de vakgroep (kan onder begeleiding van de vakbegeleider).
 • Het concreet maken van een lpd doe je door hem te splitsen in meerdere afgebakende competenties die door de leerlingen behaald worden of hier althans naar streven.
 • Maak concreet in functie van de eigen schoolinfrastructuur, context …
 • Schrijf een concreet doel als een leerlingenactiviteit (bv.  Leerling kan …).
 • Probeer bij het concreet maken van de lpd's in leerdoelen dit zo te schrijven dat het leerdoel "evalueerbaar" is.
 • Het zal voor de meeste lpd's nodig zijn om deze te verfijnen in meerdere, concrete leerdoelen. Je kunt hierin zo ver gaan als je wil (tot 1000 leerdoelen mogelijk), besef dat het beheersbaar moet blijven.

Hulpmiddelen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Indien een lpd vertaald wordt in een leerdoel dat verder gaat dan het lpd vraagt (uitbreidend, verdiepend …) dan kun je dat aangeven met een (x)  ==> wordt blauw ingekleurd voor de herkenbaarheid.
 • Indien een lpd geselecteerd is, maar het wijzigt naderhand (bijvoorbeeld bij een update van het leerplan), dan moet het opnieuw geselecteerd worden. Om je hieraan te herinneren worden niet-overeenkomsten aangegeven in het rood en doorgehaald.
 • Sorteren op lpd's of op leerdoelen kan via de filterknop (in onbeveiligd werkblad).
 • Werkbladen zijn beveiligd zonder wachtwoord (eventueel demo hoe beveiliging op te heffen: controleren - beveiliging blad opheffen).
 • Het kan nuttig zijn om via de knop "Terugloop" de tekst passend te maken in een rij (kan enkel in onbeveiligd werkblad).

Tabblad 3: koppeling

sla link op in klembord

Kopieer

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

 • De eerste twee kolommen (Leerplandoelen - Leerdoelen) worden automatisch in volgorde overgenomen van het tabblad Leerdoelen.  Die leerplandoelen die niet concreet gemaakt werden in het tabblad Leerdoelen worden ook aangevuld, de cel leerdoel is hierbij uiteraard leeg.
 • Achteraf geconcretiseerde lpd met leerdoelen, toegevoegde extra doelen … worden automatisch tussen de lijst (numerieke volgorde) ingevoegd.
 • Vul de leerlingenactiviteiten aan (cellen C2 tot …). Voorbeelden: project koelinstallatie, module krachten in de ruimte, werkplekleren bij VDAB, stage bij xxxx, jaaropdracht energietransitie, onderzoeksopdracht ventilatie, labo materiaalonderzoek, vak mechanica, interne brandoefening, externe opleiding werken op hoogte, engineeringsopdracht elektrische kart …
 • Optioneel kun je opgeven wanneer je plant de leerlingenactiviteit te starten (eerste maal). Voorbeeld: week 25. Dat kan nuttig zijn in functie van de leerlijn (cellen C3 tot …).
 • Optioneel kun je opgeven hoelang je plant te werken aan deze leerlingenactiviteit (cellen C4 tot …).
 • Optioneel kun je de initialen van de betrokken leraren opgeven (cellen C5 tot …).
 • Maak de koppeling tussen leerdoel en leerlingenactiviteit. Gebruik hiervoor alle mogelijke symbolen (cijfers, letters, speciale tekens …).

Tips

sla link op in klembord

Kopieer

 • Wees zuinig met het maken van een koppeling. Kies bewust waar je welk doel aanpakt. Je werkt ongetwijfeld op heel wat momenten aan veiligheid, maar waar ga je het aanbrengen, trainen, evalueren …
 • Je kunt in samenspraak met de vakgroep zelf een legende afspreken in de gebruikte symbolen.  Bv: A voor aanleren, T voor toepassen, E voor evalueren, 5 voor 5de jaar …
 • Het kan handig zijn om de eerste kolom te verbergen.

Hulpmiddelen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Er wordt automatisch gecontroleerd of alle doelen aan bod komen. Het vak van het leerplandoel/leerdoel dat nog niet aan bod komt wordt oranje ingekleurd. Hierdoor krijg je als vakgroep een beeld welke doelen nog geen invulling kregen.
 • Bij het invullen van een spatie zou verkeerdelijk bovenstaande veiligheid kunnen omzeild worden. Een spatie wordt echter niet gezien als een geldig symbool, dus bij ingave van een spatie blijft het niet aangeboden leerdoel oranje ingekleurd.
 • Het sorteren op lpd's, leerdoelen, leerlingenactiviteit …  kan via de filterknop  (in onbeveiligd werkblad).
 • Werkbladen zijn beveiligd zonder wachtwoord (eventueel demo hoe beveiliging op te heffen: controleren - beveiliging blad opheffen).
 • Het kan nuttig zijn om via de knop "Terugloop" de tekst passend te maken in een rij (kan enkel in onbeveiligd werkblad).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio