Leerplancommissies 7de leerjaren

di 16 april 2024

Op 1 september 2025 start de laatste fase van de modernisering secundair onderwijs met de nieuwe 7de leerjaren. In een studierichtingsprofiel per 7de leerjaar verneem je meer over de studierichting, het leerlingenprofiel, specifieke inhoudelijke klemtonen, infrastructuur en regelgeving specifiek voor de studierichting.

De leerplannen voor de 7de leerjaren ontwikkelen we via leerplancommissies. Met een aantal leerplancommissie gaan we dit schooljaar al van start. Je vindt ze in dit overzicht samen met twee data waarop elke leerplancommissies plaatsvindt. Leraren kunnen zich kandidaat stellen tot en met 25 april. De leerplancommissies voor de overige 7de leerjaren volgend begin volgend schooljaar.

Wat verwachten we van kandidaat-leraren ?

  • Feedback geven op de vakgebonden en didactische visie van waaruit het leerplan is ontwikkeld;
  • Feedback geven op de ontwerp-leerplandoelen;
  • Suggesties aanreiken voor pedagogisch-didactische wenken;
  • Aanwezig zijn op de voorziene vergaderingen;
  • Als volwaardig lid participeren, meedenken en bereid zijn te leren van elkaar;
  • Bereid zijn om vanuit het vormings- en leerplanconcept van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vanuit de doelen zoals vastgelegd in curriculumdossiers te denken.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio