Ondersteunende documenten

klap alle bijlages open

92KB
Bestandsnaam Opstellen van een jaarplan.pdf
Referentie

95KB
Bestandsnaam Samenhang GLI - vakleerplannen 2de graad.pdf
Referentie

In de verschillende leerplannen wiskunde B, B+C’, VB, VB+C’ en C voor de 2de graad D-finaliteit zijn twee leerplandoelen opgenomen over grafen. We geven meer inhoudelijke duiding bij de twee leerplandoelen en de daarbij horende wenken. Er zijn ook enkele mogelijk inspirerende voorbeelden toegevoegd.

905KB
Bestandsnaam Grafen in leerplannen 2de graad D (1).pdf
Referentie

In de nieuwe leerplannen wiskunde van de tweede graad D-finaliteit is een leerplandoel opgenomen over computationeel denken. We geven eerst uitleg bij enkele concepten uit de afbakening van dat doel. Nadien volgt een lijst van veelgebruikte commando's in de programmeertaal Python samen met enkele voorbeelden van algoritmes in Python.

424KB
Bestandsnaam CD in leerplannen 2de graad D_Michel.pdf
Referentie

In de verschillende leerplannen wiskunde B, B+C’, VB, VB+C’ en C voor de 2de graad D-finaliteit is een leerplandoel opgenomen over logica, meer bepaald over waarheidstabellen. In dit ondersteunend document geven we je inhoudelijke duiding bij deze leerplandoelstelling.

301KB
Bestandsnaam Logica in leerplannen 2de graad D.pdf
Referentie

In de nieuwe leerplannen wiskunde van het so staat een leerplandoelstelling over het oplossen van problemen. In dit document willen we meer duiding geven bij deze doelstelling.

567KB
Bestandsnaam Het oplossen van problemen_22-01-17.pdf
Referentie

Dit inspiratiedocument kan gebruikt worden om te komen tot een gelijkgerichte visie binnen de vakgroep over de onderwijsleerpraktijk.

175KB
Bestandsnaam Reflectiedocument voor de vakgroep wiskunde_22-01-17.pdf
Referentie
×
Kijkt als...
Niveau
Regio