Rapport

Begeleidingsinitiatieven met duurzame effecten tot op de klasvloer waarbij leraren zich kunnen versterken in basiszorg en didactiek om zo leervertraging bij hun leerlingen tegen te gaan en motivatie en leerwinst aan te wakkeren, dat was de opdracht die Katholiek Onderwijs Vlaanderen in februari 2021 aan een team begeleiders leerondersteuning gaf.

Het team ging in volle coronacrisis aan de slag vanuit concrete noden die leraren uit het basis- en secundair onderwijs signaleerden en probeerde hen bij te staan in thema’s als bijsprong, digitale didactiek, differentiatie, diversiteit, haalbare doelen stellen, krachtige speel- en leerplekken, leerlingen motiveren, lezen en spelling, omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag, teamteaching , wiskunde, zelf het hoofd boven water houden, zelfstandig werken en zindelijkheid.

In het rapport delen we graag hoe we dat hebben aangepakt, wat wel en niet heeft gewerkt en wat we daaruit hebben geleerd. We laten je graag ook concreter kennismaken met een aantal initiatieven die we namen. Materialen die we daarbij gebruikten en hoe leraren dit hebben ervaren bieden mogelijk inspiratie om zelf aan de slag te gaan of te ontdekken waar je hulp kan vinden.

Dit rapport is geen eindpunt. We nemen ook dit schooljaar opnieuw initiatieven vanuit de noden die we opvangen bij leraren en willen hen ondersteunen met effect tot op de klasvloer. We kiezen ervoor om dat niet meer met een apart team te doen, maar geïntegreerd in de brede schoolnabije werking van onze regionale teams.

Dus. Ben jij op zoek naar meer informatie of heb jij een hulpvraag? Stel die gerust aan de begeleider waarmee jij vertrouwd bent of neem contact via dit rapport. Wij gaan dan samen op zoek wie jou op welke manier kan helpen.

Contact

Raf Boelen
pedagogisch begeleider
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio