Wereldwijd verbonden: aanbod voor de veertigdagentijd

wo 2 februari 2022

We zijn verbonden in een wereldwijd netwerk. De aarde is ons gemeenschappelijk huis. Wij, mensen, zijn één grote familie. Meer nog dan anders maken we dat in de veertigdagentijd concreet. Welke verbindende kracht hebben we in huis om de wereld om te vormen tot een gezamenlijke thuis?

Een affiche, een Leeftochtnummer, een reeks bezinningskaarten en een ruim aanbod op het web zetten ons op weg.

Affiche

sla link op in klembord

Kopieer

In deze veertigdagentijd willen we het hebben over échte verbinding tussen mensen, als familieleden die wereldwijd samenwonen, als schepselen van God. De puzzelstukken van de affiche drukken dat uit. Elk stukje heeft zijn eigen vorm en kleur, en toch past het in het geheel.

Leeftocht

sla link op in klembord

Kopieer

De aarde is ons gemeenschappelijk huis, stelt Leeftocht. Mensen uit de verste landen komen zeer dichtbij dankzij de mondialisering en de migratie. Via onze computer communiceren we vlot met de andere kant van de wereld. En vaak wonen mensen uit andere culturen naast de deur, in onze stad of onze straat. Met respect voor ieders eigenheid bouwen we samen aan ons huis, een gezonde planeet die alle mensen recht doet.

Bezinningskaarten

sla link op in klembord

Kopieer

Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft samen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen vier bezinningskaarten uit met inspirerende mijmeringen van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte, twee bij de veertigdagentijd en twee bij Pasen. Het beeld van de kaart voor de veertigdagentijd met tekst van Kathleen Boedt (zie hiernaast) stemt overeen met het affichebeeld.

Basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Het aanbod voor het basisonderwijs omvat:

Boomfiche voor maart: je vindt er in uitwerking van het jaarthema Als bomen vertellen talrijke impulsen rond de wereldboom.

Menos es mas. Minder is meer: deze bundel bevat bouwstenen voor liturgisch vieren in de basisschool.

De drie bomen: deze bundel staat boordevol suggesties voor een paasviering in de basisschool en verschijnt binnenkort op het web.

Leeftocht op maat van kinderen: Uitgeverij Averbode is daarvoor onze partner: bij de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel verschijnt leeftocht op maat van kleuters en lagereschoolkinderen.

Secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het secundair onderwijs is er voor elke schoolweek een download met impulsen, achtereenvolgens over stilte, soberheid, solidariteit en verzoening.

Elke bijdrage omvat gebeden en bezinningsteksten, audiovisueel materiaal (liederen en beeldfragmenten), citaten en gedichten, een actieve werkvorm, een link met de campagne van Broederlijk Delen en eindigt met een link naar het Leeftochtthema wereldwijd verbonden.

Wekelijkse bezinning voor personeelsleden

sla link op in klembord

Kopieer

Aansluitend bij het jaarthema De kracht van verbinden en het thema voor de veertigdagentijd Wereldwijd verbonden krijgen personeelsleden voor iedere week in de veertigdagentijd een aanbod voor een verdiepingsmoment. Er is ook een paasbezinning. In de nieuwsbrief van 24 februari verschijnt bovendien nog een bezinning bij Aswoensdag.

Aanbod van Broederlijk Delen

sla link op in klembord

Kopieer

Broederlijk Delen voert campagne voor de 25%-revolutie. Willen we naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid, dan moeten we samenwerken. Als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en te herverdelen, dan is dat genoeg om het 100% anders te doen, stelt Broederlijk Delen. Voer mee campagne en ontdek de talrijke werkmaterialen in de webshop.

Samengevat op 1 A4’tje

sla link op in klembord

Kopieer

Om te printen vind je ook op het web dit aanbod samengevat op 1 A4’tje.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio