Met het jaarthema 'De kracht van VERBINDEN' naar het nieuwe schooljaar

di 24 augustus 2021

  • ant

Het schooljaar 2021-2022 vaart onder de vlag van het jaarthema De kracht van VERBINDEN. Verbondenheid is een kracht die je als mens rijker maakt en waaraan elke mens nood heeft. Een pedagogie van de hoop, die eigen is aan een katholieke dialoogschool, geeft impulsen om daarin te groeien. Dit schooljaar geeft Leeftocht je van maand tot maand daarvoor proviand.

De jaaraffiche, het startnummer bij de jaargang en het septembernummer met maandthema Verbonden met velen kreeg je al toegezonden in juni en kun je ook downloaden op de website. De scheurstrook (bladwijzer) kun je voor elk nummer apart downloaden in de rubriek Nummers.

De spirit die Leeftocht aan onderwijsmensen aanreikt, vertalen we ook voor de lerenden. In de rubriek Uitwerking jaarthema vind je op de website daarvoor werkmateriaal voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Met deze trailer kun je als voorproefje het schooljaar opstarten.

Voor het kleuter- en lager onderwijs zijn er onder andere een startbundel, logo’s bij de maandthema’s, een themalied, beeldmateriaal, boomfiches met werkmateriaal voor de maandpunten van september en oktober en een startviering. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt bovendien samen met de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel van Uitgeverij Averbode om het jaarthema en de bijbehorende maandthema’s tot bij de leerlingen te brengen in het kleuter- en lager onderwijs.

Voor het secundair onderwijs zijn er onder andere duiding en inhoudelijke verkenning van het jaarthema, Bijbelverhalen, inspirerende teksten per maandthema, muziek- en filmimpulsen, foto- en beeldmateriaal, creatieve werkvormen, een impuls voor zintuiglijk vieren en een starttekst voor de personeelsvergadering.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio