Laat je ondersteunen door Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens je DBFM-operatie

wo 28 september 2022

Voor het ogenblik zijn er drie DBFM operaties lopende: Scholen van Morgen, Projectspecifieke DBFM en Scholen van Vlaanderen.

Scholen van Morgen

sla link op in klembord

Kopieer

Het eerste DBFM-programma, “Scholen van Morgen”, omvat voor het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs 117 projecten met in totaal circa 480.000 m² bruto-schoolgebouwoppervlakte. Met uitzondering van één project, zijn alle schoolgebouwen in gebruik genomen en bevinden ze zich in de 30-jarige onderhoudsfase.

Heb je een DBFM-schoolgebouw binnen het programma van 'Scholen van Morgen' dan kun je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen terecht voor ondersteuning bij eventuele problemen of vragen over deze onderhoudsfase. Deze ondersteuning kan zowel gaan over technische (oververhitting, ventilatieproblemen, energieverbruik …), financiële (Bruto-BeschikbaarheidsVergoeding, herzieningsformules …) als contractuele (DBFM-overeenkomst) aspecten.

Projectspecifieke DBFM

sla link op in klembord

Kopieer

In 2016 werd de Projectspecifieke DBFM opgestart. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen werden drie projectclusters en zes individuele projecten geselecteerd. De geselecteerde opdrachtnemers (DBFM- vennootschappen) stellen een ontwerp en een offerte op, op basis van de opdrachtdocumenten. Deze opdrachtdocumenten worden door AGION ter beschikking gesteld waarna de schoolbesturen ze verder uitwerken in functie van hun specifiek ontwerp.

Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen we je ondersteunen tijdens dit hele proces. Via overleg met AGION, het kabinet en het Projectbureau ondersteunen we algemeen de besturen bij het projectspecifiek aanpassen van hun typedocumenten. Ook voor specifieke aspecten of vragen kun je bij ons terecht.

Voor een antwoord op eenvoudige vragen die we snel en zonder veel tijdsinvestering kunnen beantwoorden, wordt niets aangerekend. Het beantwoorden van diepgaandere vragen, een overleg, een nota schrijven of nalezen, wordt aan 120 euro per uur (+ btw) aangerekend.

Scholen van Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

De Vlaamse Regering kondigde in haar conceptnota 'Masterplan Scholenbouw 2.0' een nieuwe DBFM-operatie aan onder de noemer 'Scholen van Vlaanderen'. Er worden drie projectoproepen gelanceerd met een totaal investeringsbedrag van 1 miljard euro. De eerste oproep werd afgesloten eind maart en selecteerde begin juli in totaal zeventwintig projecten over alle netten heen, waarvan acht projecten van het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs.

In een volgende fase van deze eerste oproep, voorzien dit najaar 2022, zal de overheid via een aanbestedingsprocedure een DBFM-partner/projectvennootschap toewijzen voor deze zevenentwintig projecten. We volgen dit op en informeren onze leden hierover. Ook indien je vragen zou hebben over je ingediende project kun je op onze ondersteuning rekenen.

Kunnen we jouw vragen snel en adequaat beantwoorden op basis van parate kennis en zonder diepgaand zoekwerk, is dit kosteloos. Heb je nood aan meer doorgedreven ondersteuning, rond specifieke juridische, technische of financiële aspecten dan vragen we hiervoor een vergoeding van 120 euro per uur (+ btw). Uiteraard bespreken we dit steeds voorafgaand in onderling overleg.

Ook indien jouw projectaanvraag niet geselecteerd werd, kun je blijvend bij ons terecht voor ondersteuning bij het optimaliseren van je nieuwe aanvraag voor een volgende oproep.

Tot en met de selectie van je projectaanvraag is deze ondersteuning kosteloos. Na selectie zal 1 euro per m2 bruto schoolgebouwoppervlakte (+ btw) worden aangerekend aan het schoolbestuur zoals beslist door de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Tweede oproep

sla link op in klembord

Kopieer

De lancering van de tweede oproep zal zeer binnenkort plaatsvinden. Heb je interesse, begin dan tijdig aan het opstellen van je projectaanvraag. Je kunt hiervoor steeds beroep doen op onze expertise en know how. Zoals reeds aangehaald is alle begeleiding tot aan de selectie kosteloos.

Voor verdere informatie over DBFM,  de ondersteuning vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen die wij bieden en de kostprijs verwijzen we naar de PRO.-pagina DBFM.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio