Een complexe verandering plannen met een Theory of Change

Sta je voor een grote, complexe, sociale verandering? Ben je op zoek naar handvaten om anderen op een participatieve manier te betrekken bij de strategie? Het werken met een Theory of Change kan helpen.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Heel wat (strategische) plannen beschrijven duidelijk welke acties gepland zijn en welke doelen men wil bereiken. Een Theory of Change focust zich op de kern en de complexiteit van het veranderproces: hoe verwachten we dat deze verandering precies tot stand komt? Wie heeft er invloed op verandering? Welke assumpties hebben we hierbij? Welke contextfactoren zijn belangrijk? is een beschrijving en visuele illustratie van een verwachtte verandering?

Kenmerkend aan het werken met een theorie van verandering is:

  • Je gaat achteruit plannen (je vertrekt vanuit de langetermijndoelen naar de acties).
  • Je werkt visueel en eenvoudig. 
  • Je werkt participatief en betrekt anderen en stakeholders.
  • Je expliciteert het 'midden' van de verandering: de invloedrijke actoren en voorwaarden voor verandering.
  • Je expliciteert en onderzoekt onderliggende assumpties over hoe verandering werkt. 

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Voordat je aan de slag gaat kun je best wat achtergrondinformatie doorlezen. Er bestaan online heel wat handleidingen en informatie, een eenvoudige website is die van Center for Theory of Change. Het proces moet geleid worden door een procesbegeleider. 
Een theorie van verandering bouw je niet in één keer. Hou er rekening mee dat je een viertal bijeenkomsten nodig hebt om tot een eerste versie te komen. Vaak wordt er gewerkt met interactieve werkvormen, typisch met veel post-its om alle ideeën boven tafel te krijgen. Voor gebruik in een onderwijscontext gebruiken wij volgende stappen:

Deze denkoefeningen leiden tot een visueel kader, ook wel outcome mapping genoemd. Een theory of Change werkt het best als het gedeeld wordt en regelmatig terug vastgepakt. Zo helpt het om de focus en scope van je project te bewaren zodat je je niet verliest in activiteiten die niet bijdragen. Het helpt ook om de vordering en monitoring van de verandering zichtbaar te maken en te bespreken. Tot slot biedt het kader handvaten voor evaluatie. Je hebt immers heel duidelijke doelen gesteld en assumpties geëxpliciteerd.

Enkele voorbeelden van het ontwikkelproces van outcome mapping:

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio