Onze werking aftoetsen aan het RiK

Ben je op zoek naar ideeën om met het referentiekader voor internaatskwaliteit aan de slag te gaan op je internaat? Dit reflectiedocument bevat extra toelichting, specifieke reflectievragen en werkvormen voor je team.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Dit instrument vertrekt van het referentiekader voor internaatskwaliteit (RiK). Op de pagina kwaliteitsontwikkeling internaten vind je meer achtergrondinformatie bij het referentiekader en inspectie.

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Je hebt reeds de structuur en inhoud van het RiK verkend.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt dit reflectiedocument op verschillende manieren hanteren, afhankelijk van je doelen en prioriteiten.

Een quickscan. Een quickscan is een snelle inschaling die jullie samen zelf maken: hoe sterk denken we te scoren op de 23 kwaliteitsverwachtingen? Voor deze optie kun je de kijkwijzer en het dashboard gebruiken. Je kiest samen een gepaste kleur (rood, oranje, groen of blauw) na overleg. Het reflectiedocument (RiK) kan hierbij als verdiepend instrument gehanteerd worden om een kwaliteitsverwachting beter te begrijpen door het kwaliteitsbeleid en de toelichting erbij te lezen.

Verdieping van een prioriteit. Je kunt het reflectiedocument (RiK) gebruiken om dieper in te gaan op specifieke kwaliteitsverwachtingen. Je doet dat wanneer je een specifieke focus of uitdaging ziet of wanneer je een kwaliteitsverwachting oranje of rood hebt ingeschaald op het dashboard. Elke kwaliteitsverwachting heeft een eigen fiche gekregen. De reflectievragen op de fiche helpen jullie om goed te begrijpen waarover het gaat of kan gaan (inspirerend). Op de achterzijde vind je ook linken naar extra interessante informatie en waar je er meer data over kan verzamelen in het eigen internaat. Wil je graag met een bepaalde kwaliteitsverwachting verder aan de slag? De analyse op het laatste blad (blz 51) kan je hierbij helpen om in kaart te brengen wat je als team wel al goed doet hierrond en waar nog groeikansen liggen.

Contact

sla link op in klembord

Kopieer

Voor vragen of feedback neem contact op met Barbara Vrijdags: barbara.vrijdags@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio