Knelpunten stageplaatsen Maatschappij en welzijn

di 23 april 2024

De verplichting om stage in de zorgsector te organiseren in verschillende studierichtingen van het studiedomein Maatschappij en welzijn zorgt voor een grote organisatorische uitdaging. De zorgsector is er zich van bewust dat het vinden van geschikte plaatsen geen evidentie is nu de modernisering ook in de derde graad van start is gegaan. Er werden afspraken gemaakt om bepaalde stagesettings prioritair te koppelen aan de verschillende zorgopleidingen, maar dat is geen garantie dat elke school voor alle leerlingen voldoende plaatsen vindt.

Wanneer in september ook het zesde jaar wordt uitgerold, moeten opnieuw heel wat leerlingen een passende plaats krijgen. Daarom wil de sector nu al een beeld hebben van waar de situatie goed zit en waar er eventueel moet worden bijgestuurd. In deze bevraging kun je per studierichting die je school inricht, aangeven welke knelpunten je ervaart. We willen je vragen om ze uiterlijk maandag 13 mei in te vullen. Alvast bedankt!

×
Kijkt als...
Niveau
Regio