Kleuterparticipatie in cijfers

ma 22 mei 2023

Kleuterparticipatie is een belangrijke opdracht voor het basisonderwijs. Bij het voeren van een zorg- en gelijkekansenbeleid wordt hierop ingezet. En de scholengemeenschap duidt een aanspreekpunt aan voor kleuterparticipatie.

De deelname van kleuters is hoog, maar bepaalde groepen participeren minder. De cijfers voor 2021-2022 zijn opmerkelijk.

Bij een simulatie (norm 290 halve dagen aanwezigheid) merken we sinds 2013-2014 tot 2021-2022 een stijging van 22% naar 36% onvoldoende aanwezige 5-jarige kleuters in functie van de toelatingsvoorwaarde.

In onderstaande tabel vind je de huidige aanwezigheidsnormen:

Werken aan kleuterparticipatie kan je als school op 3 dimensies:

 1. Een warme overgang van thuis / voorschoolse opvang naar school.
 2. Inschrijvingen:
  • preventief: ouders informeren over hoe zij hun kleuter tijdig kunnen inschrijven;
  • curatief: voor ouders van niet-ingeschreven kleuters.
 3. Aanwezigheden:
  • preventief: ouders sensibiliseren over het belang van voldoende aanwezigheid;
  • curatief: voor ouders van kleuters die te vaak afwezig zijn.

In het vademecum zorgbreed en kansrijk onderwijs kan je hierrond meer info vinden. Een doordacht onthaalbeleid is cruciaal om schooluitval op lange termijn te vermijden. Deelname aan onderwijs op vroege leeftijd verkleint ook de kans op schoolse achterstand en vergroot de kans op gekwalificeerde uitstroom.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio