Kijklijst zeven dimensies

Aan de slag met je team: Met de kijkwijzer 7 dimensies van ouderbetrokkenheid kun je op basis van vragen met je schoolteam reflecteren over de wijze waarop school en ouders betrokken zijn.

De zeven dimensies zijn een wetenschappelijk onderbouwde bril om naar de school-ouderrelatie te kijken. Je kunt met dat kader de relatie vanuit zeven invalshoeken bekijken: kennisdimensie, rationele dimensie, overtuigingsdimensie, gedragsdimensie, tijdsdimensie, emotionele dimensie en de competentiedimensie.

Met deze kijkwijzer kun je op basis van vragen met je schoolteam reflecteren over de wijze waarop school en ouders betrokken zijn. De antwoorden vanuit jouw situatie geven je inzicht in de drempels die ouders ervaren. De relatie is wederkerig. De zeven dimensies gebruik je ook om samen met je collega’s de school te onderzoeken. Wat weet je bijvoorbeeld over de achtergrond van de ouders? Op welke manier kijken ze naar onderwijs? Wat zijn hun gevoelens in contacten met de school? Soms word je geconfronteerd met mensen die heel erg hard van jou verschillen. Hoe voel je je daarbij? Hoe voelen je collega’s zich? Hoe komt dat? Met die vragen kun je onder het spreekwoordelijke wateroppervlak (McClelland, 1987) kijken en op zoek gaan naar de behoeften van de ouders én van jezelf en je collega’s.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio