Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt open brief Onderwijsinspectie

wo 27 maart 2024

Katholiek Onderwijs Vlaanderen deelt de bezorgdheden die de Onderwijsinspectie meegeeft in haar open brief ter afsluiting van haar jaarverslag. We moeten erover waken dat de leraar als professional voldoende vertrouwen en waardering voelt vanuit de samenleving, een pijnpunt dat ook PIRLS 2023 aankaartte. De versnippering van beleidsinitiatieven creëren verwarring bij scholen, onzekerheid bij begeleidingsdiensten en zijn geen efficiënte inzet van onderwijsmiddelen. Ook de oproep tot een vereenvoudigd, duidelijk regelgevend kader onderschrijft Katholiek Onderwijs Vlaanderen volmondig.

Het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie levert onze pedagogische begeleiding opnieuw gegevens om mee aan de slag te gaan. 93% van de basisscholen en 90% van de secundaire scholen kregen vorig schooljaar een gunstig advies van de inspectie. Voor het eerst werd een grote groep scholen die eerder een ongunstig advies kregen opnieuw bezocht. Daarvan kreeg 74% nu een gunstig advies.

Ook scholen met een gunstig advies hebben werkpunten. Uit het jaarverslag van de Onderwijsinspectie blijkt dat de analyse van toetsresultaten en de evaluatie van de eigen kwaliteit beter moet. Scholen verzamelen veel gegevens, zoals KOALA en IDP, maar moeten nog sterker worden in het omgaan met die data. De knelpunten liggen in lijn met de aandachtspunten in het begeleidingsplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De versterkte aandacht voor evaluatie en datageletterdheid moet deze werkpunten te lijf gaan.

Taal, Wiskunde en Wetenschappen en techniek verdienen de nodige aandacht in het rapport en in het ondersteuningsaanbod. Daarom zetten we nascholingsprogramma’s op voor Wetenschappen en techniek om leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. We zetten daarbij ook in op het evalueren van Wetenschappen en techniek. We werken aan het breed evalueren en procesgericht volgen van kleuters en organiseren trajecten rond effectieve feedback en didactiek. Ook het verbeteren van wiskundedidactiek staat in de focus in ons begeleidingsaanbod, net als ondersteuning in data-geïnformeerde aanpak. We prioriteren verder op evaluatiebeleid, vakgroepwerking, effectieve didactiek en differentiatie vanuit schoolbeleid.

De vaststellingen geven ons belangrijke aanwijzingen over de sterktes en werkpunten in de scholen en waarop we extra moeten inzetten. Het verslag bevestigt dat onze scholen kwaliteitsvol werken, maar dat we moeten blijven inzetten op kwaliteitsontwikkeling en evaluatie. Onze pedagogische begeleidingsdienst gaat hier zeker mee aan de slag.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio