Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft de Woonzaak

vr 5 mei 2023

Om onze doelen voor gelijke onderwijskansen en inclusie te behalen steunt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de Woonzaak. De Woonzaak is een initiatief van diverse organisatiesdat in het voorjaar 2019 werd genomen met als doel de jarenlange wooncrisis in Vlaanderen voor kwetsbare groepen aan te klagen. Goed en gezond wonen is een randvoorwaarde voor goede onderwijsprestaties.

Voor mensen in situaties van armoede en uitsluiting is het geen evidente opdracht om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden: ellenlange wachtlijsten in de sociale huisvesting, problemen in de onderste lagen van de private huurmarkt tot het belanden in situaties van dak- en thuisloosheid.

Het comfort van de woonomgeving, of omgekeerd het ontbreken van ruimte, heeft een grote invloed op de ontwikkelingskansen van kinderen. Kinderen en jongeren hebben voldoende kwalitatieve ruimte nodig om in de thuisomgeving te leren, te bewegen en te spelen. Hun woonsituatie beïnvloedt het leer- en schooltraject. Slechte woonkwaliteit zorgt voor ongelijke onderwijskansen en onderwijsachterstelling. Dit aanklagen sluit aan bij het pedagogische project van de scholen, internaten, academies, centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen en universiteit die lid zijn van de netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Ondanks signalen en acties van organisaties en kritische adviezen van de Vlaamse Woonraad, slaagt Vlaanderen er niet in om het recht op wonen voor kwetsbare groepen effectief te realiseren. Daarom besliste De Woonzaak een klacht in te dienen tegen het Vlaamse woonbeleid bij het Europees Comité voor sociale rechten van de Raad van Europa. De klacht werd in juli 2022 ontvankelijk verklaard.

Meer lezen of zelf de Woonzaak steunen in hun strijd voor betaalbaar en degelijk wonen voor iedereen kan via de woonzaak.be.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio