Jaarverslag 2021-2022: ruimte voor kwaliteit

wo 1 maart 2023

Beste lezer

16 juni 2022 ‘s middags. Na een stevige vergadering zit de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan tafel, wanneer het arrest van het Grondwettelijk Hof over de eindtermen tweede en derde graad binnenkomt: een moment dat de aanwezigen niet licht zullen vergeten. Het Grondwettelijk Hof vernietigt niet alleen de eindtermen, maar herbevestigt formeel dat de vrijheid van onderwijs niet zomaar door de overheid ingeperkt kan worden.

Zo beschreef ik op ons derde ledencongres op 19 september het hoogtepunt van het afgelopen schooljaar. Het is tegelijk een cruciale hefboom voor katholiek onderwijs in de toekomst. Het arrest geeft ons immers de broodnodige ruimte om vanuit ons engagement voor de katholieke dialoogschool werk te maken van kwaliteitsvol onderwijs. Onze kijk daarop gaat verder dan wat in toetsen gemeten kan worden. Toch kunnen die resultaten en andere cijfers ons heel wat leren. We ondersteunen schoolteams dan ook om met data in het kader van hun kwaliteitsontwikkeling aan de slag te gaan.

De boodschap dat het lerarentekort de grootste bedreiging is voor de onderwijskwaliteit herhaalden we de voorbije jaren al meermaals. We formuleerden – ook in de hoorzitting die in juni vorig jaar in de commissie onderwijs werd georganiseerd – diverse structurele oplossingen om het beroep te herwaarderen, in overleg met de andere onderwijsverstrekkers en gestoeld op de praktijk. Samen met de lerarenopleidingen rolden we de campagne #proudtoteach uit, om jongeren warm te maken voor het beroep. In de politiek bewoog er weinig. De conceptnota met maatregelen om het lerarenberoep te herwaarderen was alvast niet ambitieus genoeg. We gaven daarom een protocol van niet-akkoord.

Een andere bedreiging voor de onderwijskwaliteit is de systematische onderfinanciering, op alle niveaus van ons onderwijs. Die kwam het voorbije schooljaar in alle scherpte tot uiting door de energiecrisis. Scholen kunnen daardoor onvoldoende investeren in bijvoorbeeld didactisch materiaal, met alle gevolgen van dien.

Het nieuwe leersteundecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften treedt in voege vanaf september 2023. Het voorbije schooljaar werd er in de regionale denktanks nagedacht over hoe de leersteuncentra in de toekomst vorm moeten krijgen. Hoeveel centra hebben we nodig? Wat is de specifieke rol en dienstverlening vanuit de leersteuncentra naar het gewoon onderwijs toe? Hoe kan het gewoon onderwijs betrokken blijven? Hoe kunnen we de expertise van het buitengewoon onderwijs delen, borgen en versterken? Onze visie op inclusief onderwijs “Onderwijs voor alle kinderen in 2025” vormt daarbij de leidraad. Kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen is ons doel.

We brachten het voorbije schooljaar ook de problematiek van het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs onder de aandacht. Er kwamen - in het vorige en ook in het huidige schooljaar - extra middelen om het leerlingenvervoer beter te organiseren en ervoor te zorgen dat kinderen niet langer dan anderhalf uur op de bus zitten. Maar de ambitie om de problemen tegen september 2023 structureel op te lossen werd intussen verlaten.

Onze centra voor volwassenenonderwijs nodigden vorig schooljaar de Vlaamse parlementsleden van de Commissie Onderwijs uit, onder meer om het gebrekkige financieringsmechanisme aan te kaarten. We voerden onderhandelingen over het nieuwe decreet voor de internaten, en ondersteunden een project over rationeel programmeren voor ons hoger onderwijs in het kader van het Voorsprongfonds.

Ten slotte: ook vorig schooljaar hadden we nog te kampen met de naweeën van de coronapandemie. Nu kunnen we elkaar weer volop ‘in het echt’ ontmoeten. Dus hopelijk tot gauw: op een directiecongres, een bijeenkomst van het comité besturen of - wie weet - bij jou op de werkvloer.

Tot dan en alvast veel leesplezier!

Lieven Boeve
Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

×
Kijkt als...
Niveau
Regio